Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo Pracy

Nowe wzory! Umowa o pracę i regulaminy. Wnioski pracownika po zmianach w KP z 2023

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kiedy pracę zdalną wskazujemy w umowie o pracę, a kiedy nie?
 2. Co zapisać w regulaminie pracy zdalnej (lub porozumieniu ze związkami o pracy zdalnej?
 3. Co i gdzie zapisać, jeśli nie mamy regulaminu pracy zdalnej, a mimo to zgadzamy się na wniosek pracownika o pracę zdalną?
 4. Co zapisać w regulaminie pracy jeśli chodzi o badania trzeźwości?
 5. Czy odnotowujemy w regulaminie pracy zmienione przepisy o uprawnieniach rodzicielskoopiekuńczych?
 6. Czy odnotowujemy w regulaminie zmienione przepisy o czasie pracy (dodatkowe przerwy i wliczanie szkoleń nakazanych do czasu pracy)?
 7. Co jeszcze - i w jakich przypadkach - należy wskazać w regulaminie pracy po zmianach w Kodeksie Pracy?
 8. Co się zmieniło, jeśli chodzi o zapisy w umowie o pracę?
 9. Nowe zapisy w umowie na okres próbny.
 10. Nowy zapis w wypowiedzeniu umowy terminowej.
 11. Wnioski o pracę zdalną w różnych przypadkach.
 12. Nowy wniosek pracownika z żądaniem uzasadnienia, dlaczego nie zawarto z nim kolejnej umowy.
 13. Nowy wniosek pracownika o zmianę warunków zatrudnienia (i gdzie go przechowywać).
 14. Zmienione zasady wnioskowania o urlop rodzicielski.
 15. Zmienione zasady wnioskowania o urlop ojcowski.
 16. Wniosek o urlop opiekuńczy.
 17. Wniosek o zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych.
 18. Wniosek pracownika-rodzica o elastyczną organizację pracy.
 19. Co to znaczy forma „pisemna lub elektroniczna”?
 20. Gdzie przechowywać opisywane wnioski pracowników?
 21. Jak wykazywać przerwy w pracy w nowej informacji o warunkach zatrudnienia (tu m.in.: nowe stanowisko resortu pracy)?

Prowadzący:

Anna Modzelewska

Anna Modzelewska

Doświadczenie zdobywała pracując w działach prawnych oraz kancelariach.

Aktualnie prowadzi własną kancelarie. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje pisma procesowe, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych.

Prowadzi szkolenia, wykłady, webinary i kursy z prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych.