Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Polski Ład / Wynagrodzenia

Niskie podatki i nowe rozwiązania, najnowsze zmiany w naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników – praktyczne szkolenie dla płatnika

W ramach szkolenia omówione zostaną obowiązujące i przyszłe zmiany w zakresie ustalania wynagrodzenia i świadczeń z tytułu macierzyństwa dla pracowników i osób rozliczanych w ramach umów cywilnoprawnych.

Uczestnicy dowiedzą się jak po zmianach od lipca 2022 i od stycznia 2023 ustalana będzie wysokość zaliczki na podatek dochodowy zarówno w trakcie jak i po zakończeniu zatrudnienia czy współpracy.

Omówione zostaną przepisy przejściowe dotyczące zasiłków macierzyńskich dla osób pobierających świadczenia w dniu wejścia planowanych zmian w życie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zaliczka na podatek dochodowy:

a. zwolnienia podmiotowe z poboru zaliczki na podatek dochodowy - zmiany zasad od lipca 2022 roku i stycznia 2023 roku,
b. zaniechanie poboru zaliczek - zmiany zasad od stycznia 2023 roku,
c. koszty uzyskania przychodu - zmiany zasad od stycznia 2023 roku,
d. świadczenia niepieniężne - pobór zaliczki na podatek od 2023 roku,
e. ustalanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy:

  • zmiana zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy umowach o pracę i cywilnoprawnych od lipca 2022 roku i stycznia 2023 roku,
  • nowe % podatku i jego wpływ na kwotę zmniejszającą podatek od lipca 2022 roku,
  • wspólne rozliczanie się ze współmałżonkiem lub dzieckiem od lipca 2022 roku,
  • zmiana zasad uwzględniania oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczki na podatek dochodowy od stycznia 2023 roku.

2. Planowane zmiany w zakresie rozliczania świadczeń z tytułu macierzyństwa:

a. wysokość świadczenia w przypadku urodzenia dziecka przed zmianą przepisów,
b. wysokość świadczenia w przypadku urodzenia dziecka po zmianie przepisów.

3. Przykłady rozliczania list od brutto do netto z uwzględnieniem różnych źródeł przychodu i oświadczeń pracownika osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Prowadzący:

Agnieszka  Łapińska

Agnieszka Łapińska

Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.

W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.