Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Rozwój osobisty

Negocjacje v. 3 – poziom zaawansowany

Na poziomie zaawansowanym negocjatorzy potrafią uzyskiwać rezultaty w psychologicznie świadomy sposób. Do tego potrzebna jest umiejętność wykorzystania inteligencji emocjonalnej, zdobywania zaufania, identyfikacji potrzeb drugiej strony, asertywnego wywierania wpływu.
Negocjatorzy potrafią sprawić, aby partner w negocjacjach czuł się bezpiecznie i chciał się otworzyć. Wiedzą, jak poprzez zaspokojenie potrzeb drugiej strony wpłynąć na rezultat negocjacji. Potrafią tworzyć takie ramy negocjacyjne, aby druga strona nieświadomie zaakceptowała nałożone przez nich ograniczenia w rozmowach. Wiedzą, w jaki sposób zaangażować partnera, żeby to ich, a nie swoje problemy rozwiązywał.
Wyższy poziom negocjacji wiąże się też z gotowością na odrzucenie tradycyjnej logiki i racjonalności. Kompromis może prowadzić do nieefektywnego wyniku, z którego żadna strona nie będzie zadowolona. A konflikt wbrew pozorom może być korzystny i doprowadzić do oczekiwanego porozumienia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Stawiaj na swoim nie przeciwstawiając się.
  2. Empatia taktyczna na usługach negocjatora.
  3. Zaproś drugą stronę do powiedzenia „nie”.
  4. Sztuka naginania rzeczywistości.
  5. Pytania konkretne - niech druga strona rozwiązuje Twoje problemy.
  6. Teoria czarnego łabędzia - sposoby na odkrycie nieznanych niewiadomych.

Prowadzący:

Beata Tarnowska-Kupny

Beata Tarnowska-Kupny

Trener biznesu, coach, mentor, doradca, wieloletni manager-praktyk zarządzania zespołami.
Certyfikowany Trener Biznesu Akademii SET.
Certyfikowany coach International Coach Federation (ICF) na poziomie Professional Certified Coach (PCC).
Certyfikowany konsultant badania Ocena 360⁰.
Przez ponad 25 lat w zarządzaniu zespołami praktykowała coaching managerski budujący zaangażowanie pracowników.
Zdobyła solidne 30-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zakupami, łańcuchem dostaw, logistyką w firmach krajowych oraz globalnych (m.in. Orange, Polkomtel, Pesa, United Distillers). W firmach tych rozwijała swój warsztat managerski oraz zbudowała sprawnie działające, stabilne i dobrze zmotywowane zespoły. Wie, jak stworzyć dobrze działające procesy zakupowe i zespół profesjonalnych, kompetentnych kupców.
Od 10 lat działa na rynku rozwoju i szkoleń. Prowadzi programy rozwojowe dla kadry zarządzającej, managerów z kompetencji miękkich związanych z zarządzaniem zespołami, a także szkolenia z zakresu zakupów. Łączy cenne, praktyczne doświadczenie w biznesie ze skuteczną metodyką rozwoju umiejętności i przekazywania wiedzy.
Jest autorką metody rozwojowej EFFECT® (E – Estimate your Talens, F – Find your Aspiration, F – Focus on Development/Growth/Evolution, E – Extend Perspective, C – Create Opportunities, T – Take the Lead)
Praca z ludźmi i wspieranie ich w rozwoju oraz realizacji celów to jej pasja.