Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Rozwój osobisty

Negocjacje v.2 – rozwój umiejętności

Możesz podporządkować się czyjejś woli lub rozwijać umiejętność wpływania na innych. Im lepiej opanujesz zasady gry, w tym większym stopniu będziesz osiągać to, na czym Ci zależy.
Negocjacje są wykorzystywane do zawierania transakcji, do rozwoju i kształtowania relacji z partnerami biznesowymi, do kreowania przewagi rynkowej. Również w sferze prywatnej pozwalają na realizację celów osobistych i wpływają na różne obszary naszego życia.
Dobry negocjator powinien umieć w elastyczny sposób dobrać odpowiednie narzędzia do danej sytuacji i okoliczności. Nie wystarczy więc poznać jeden standard prowadzenia negocjacji.
Sukces zależy od dobrania właściwych taktyk i strategii negocjacyjnych, a także od sposobu prowadzenia całego procesu. A proces negocjacyjny jest dynamiczny, złożony, zależny od różnych czynników.
Warto więc stale podnosić poziom swojej wiedzy i umiejętności.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Jak budować siłę w negocjacjach.
  2. Zasady negocjacji.
  3. 10 taktyk negocjacyjnych.
  4. Sposoby pokonywania typowych barier negocjacyjnych.
  5. Zarządzanie konfliktem.
  6. Jaki język stosować w negocjacjach.
  7. Mowa ciała - narzędzie do wywierania wpływu i odczytywania drugiej strony.

Prowadzący:

Beata Tarnowska-Kupny

Beata Tarnowska-Kupny

Trener biznesu, coach, mentor, doradca, wieloletni manager-praktyk zarządzania zespołami.
Certyfikowany Trener Biznesu Akademii SET.
Certyfikowany coach International Coach Federation (ICF) na poziomie Professional Certified Coach (PCC).
Certyfikowany konsultant badania Ocena 360⁰.
Przez ponad 25 lat w zarządzaniu zespołami praktykowała coaching managerski budujący zaangażowanie pracowników.
Zdobyła solidne 30-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zakupami, łańcuchem dostaw, logistyką w firmach krajowych oraz globalnych (m.in. Orange, Polkomtel, Pesa, United Distillers). W firmach tych rozwijała swój warsztat managerski oraz zbudowała sprawnie działające, stabilne i dobrze zmotywowane zespoły. Wie, jak stworzyć dobrze działające procesy zakupowe i zespół profesjonalnych, kompetentnych kupców.
Od 10 lat działa na rynku rozwoju i szkoleń. Prowadzi programy rozwojowe dla kadry zarządzającej, managerów z kompetencji miękkich związanych z zarządzaniem zespołami, a także szkolenia z zakresu zakupów. Łączy cenne, praktyczne doświadczenie w biznesie ze skuteczną metodyką rozwoju umiejętności i przekazywania wiedzy.
Jest autorką metody rozwojowej EFFECT® (E – Estimate your Talens, F – Find your Aspiration, F – Focus on Development/Growth/Evolution, E – Extend Perspective, C – Create Opportunities, T – Take the Lead)
Praca z ludźmi i wspieranie ich w rozwoju oraz realizacji celów to jej pasja.