Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Narzędzia Coachingowe w pracy managera

Umiejętność prowadzenia rozmów coachingowych jest cenną kompetencją managerów. Sposób słuchania i prowadzenia rozmowy typowy dla coachingu szybko rozprzestrzenia się w organizacji otwartej na tę formę wsparcia pracowników.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • Wdrożyć w swojej pracy elementy coachingu.
 • Zastosować w rozmowie z pracownikiem słuchanie na głębokim poziomie.
 • Zadawać pytania, które wzmocnią w pracownikach poczucie odpowiedzialności za wyniki.
 • Wykorzystać niektóre narzędzia stosowane w coachingu dla zwiększenia efektywności w miejscu pracy.
 • Wspierać pracowników w samodzielnym określaniu i osiąganiu celów oraz poszukiwaniu głębszego sensu w wykonywanej pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do rozwoju pracowników:
  • Czym są modele kompetencyjne i jak ich używać w projektowaniu rozwoju pracownika?
  • Ścieżki rozwoju pracownika: rozwój pionowy, rozwój poziomy, rozwój w obrębie zajmowanego stanowiska.
 2. Rozwój pracowników - jak dobrać odpowiednią metodę:
  • Jak dobrać metodę rozwojową do celu rozwojowego?
  • Coaching jako narzędzie rozwojowe.
 3. Coaching - czym jest i kiedy go stosować?
  • Czym jest coaching?
  • Coach - trener - mentor: dobór roli do sytuacji.
 4. Manager coachem - niezbędne kompetencje. Kompetencje managera-coacha.
 5. Narzędzia coachingowe w pracy managera
  • struktury rozmów coachingowych,
  • narzędzia do pracy z celami,
  • narzędzia do wzbudzania motywacji, narzędzia wydobywania zasobów.

Prowadzący:

Katarzyna Braś

Katarzyna Braś

Jako Trenerka przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleń w zakresie komunikacji i budowania zaangażowania zespołu, sprzedaży oraz zarządzania zespołem, a także postaw managerskich.
Jest niezwykle doświadczonym trenerem i mentorem zarówno w obszarze sprzedaży, jak i efektywności osobistej i zespołowej.
Jest certyfikowanym trenerem Action Learning WIAL, absolwentką licznych szkoleń Train the Trainers Academy oraz szkoleń rozwojowych, akredytacja Insight Discovery oraz absolwentką MBA z zakresie ZZL.