Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

Najważniejsze problemy i praktyczne rozwiązania w podatku VAT w 2024 r.

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych problemów związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług, które są przedmiotem wielu wniosków o interpretacje do Ministerstwa Finansów oraz wielu postępowań sądowoadministracyjnych. Doświadczenie w sferze podatku VAT wykładowcy (byłego naczelnika w Izbie Skarbowej w Warszawie) pozwala na ocenę, które zagadnienia są zagrożone ryzykiem podatkowym i jak uniknąć ewentualnych sytuacji spornych z organami podatkowymi.
Szkolenie oparte jest o autorskie materiały i przydatne przykłady z bieżącej praktyki znanego doradcy podatkowego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jak prawidłowo rozpoznać obowiązek podatkowy, zarówno przy dostawach na odległość, jak i przy świadczeniu usług (niematerialnych, budowlanych itp.)?
 2. Kiedy sprzedaż przez internet może być traktowana jako działalność gospodarcza i jakie konsekwencje niesie dla sprzedającego?
 3. Czy transport i jego koszty wchodzą do podstawy opodatkowania VAT i na jakich warunkach (dostawy krajowe, WDT/WNT, export)?
 4. Jakie warunki należy spełnić przy świadczeniu kompleksowym, aby opodatkować całość jednolitą stawką VAT i jakie płynął z tego korzyści dla podatników?
 5. Refakturowanie – co zrobić, żeby „skarbówka” nie zakwestionowała niższej stawki VAT (np. najem i media, dostawa z transportem, montaż z towarem)?
 6. Wydanie towaru bez odpłatności i przekazanie gratisów w ramach działań marketingowych oraz dla pracowników, a kwestia opodatkowania VAT i PIT.
 7. Podatkowe rozliczenie używania samochodów osobowych w firmie; rozliczenie VAT i PIT w przypadku pracowników. Wykup pojazdu z leasingu i jego sprzedaż (albo darowizna) w ujęciu VAT i PIT.
 8. Jakie dokumenty uzgodnieniowe należy posiadać, aby dokonać korekty zmniejszającej VAT należny i w jakim okresie rozliczeniowym wykazać taką korektę? Kiedy wystawiać korektę „do zera”, a kiedy korektę „na minus”?
 9. W jaki sposób rozliczyć podatkowo udział podatnika (jako np. pośrednika) w transakcjach trójstronnych (łańcuchowych)? Od czego zależy czy dana dostawa jest „ruchoma” czy nie? Określanie miejsca świadczenia przy dostawach „ruchomych” i „nieruchomych” – nowe zasady UE.
 10. W jakich okolicznościach można uznać warunki WDT za spełnione, w kontekście zastosowania stawki 0%? Wyjaśnienia konkretnych przypadków.
 11. W jakim okresie nie wykazywać WDT w JPK, a w jakim okresie musimy zastosować stawkę krajową i jak ją później skorygować?
 12. Jak w praktyce zastosować stawkę 0% przy eksporcie towarów (szczególnie przy eksporcie pośrednim) oraz kiedy można stosować stawkę 0% przy zaliczce eksportowej? Zasady korekty stawki przy eksporcie (w tym zaliczkowaniu) w praktyce.
 13. Otrzymanie faktury w terminie późniejszym w stosunku do momentu powstania obowiązku podatkowego i moment odliczenia VAT.
 14. Czy i kiedy odliczać VAT z duplikatu i zasadność wystawienia duplikatu w dobie obecnych rozwiązań prawnych?
 15. Jak dokonywać tzw. korekty wstecznej VAT naliczonego? Do jakiego okresu rozliczeniowego możemy się cofnąć?
 16. Posiadanie faktury, a odliczenia VAT z tytułu WNT i importu usług. Korekty VAT należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług – sposób realizacji.
 17. Czy można odliczyć zawyżony VAT (rażąco zawyżona wartość transakcji) – wyroki TSUE?
 18. W jakich sytuacjach organy podatkowe mogą potraktować fakturę, jako „pustą” i zakwestionować odliczenie VAT?
 19. Czy zawsze trzeba sprawdzać kontrahenta i jaki ma to wpływ na odliczenie VAT? Omówienie konkretnych przypadków.
 20. W jaki sposób dokonać alokacji podatku naliczonego w przypadku sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej? Jak w praktyce udokumentować związek o charakterze pośrednim zakupów ze sprzedażą opodatkowaną?

Prowadzący:

Andrzej Malenta

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.