Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Najnowsze zmiany w prawie pracy w 2022 r.

Dla kogo:

 • dla specjalistów działu kadr i płac,
 • dla specjalistów działu HR i rekrutacji,
 • dla menadżerów działów personalnych,
 • dla księgowych.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżyć i usystematyzować najnowsze zmiany w prawie pracy tj.:

 • Dyrektywa work life balance.
 • Dyrektywa o sygnalistach.
 • Praca zdalna w kodeksie pracy.
 • Badanie trzeźwości pracowników.
 • Ustawa o obronie Ojczyzny.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa work-life-balance:

 • Co z umowami na okres próbny od sierpnia 2022 r.
 • Jakie dodatkowe uprawnienia dla pracownika, a obowiązki dla pracodawcy przewidział ustawodawca dla umów na czas określony.
 • Szkolenia, a czas pracy.
 • Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Zmiany w urlopie rodzicielskim.
 • Zmiany w urlopie wychowawczym.
 • Zmiany w urlopie ojcowskim.
 • Urlop opiekuńczy.
 • Dni wolne z tytułu siły wyższej.
 • Elastyczna praca dla rodziców dzieci do lat 8.

2. Praca zdalna w kodeksie pracy:

 • Polecenie czy porozumienie.
 • Praca zdalna na żądanie.
 • Przywileje dla rodziców dzieci do lat 4.
 • Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej.
 • BHP oraz wypadki w pracy zdalnej.
 • Ekwiwalent za narzędzia i materiały.
 • Dokumentacja pracownicza pracy zdalnej i hybrydowej.

3. Dyrektywa o sygnalistach:

 • Ustanowienie wewnętrznego kanału zgłoszeń nieprawidłowości.
 • Procedura regulująca ten proces.
 • Przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.
 • Ochrona sygnalisty.

4. Badanie trzeźwości pracowników oraz karanie za używanie narkotyków.

5. Obowiązki pracodawców zatrudniających żołnierzy w kontekście przepisów ustawy o obronie Ojczyzny:

 • Zasady rekompensaty wynagrodzenia w związku ze stawiennictwem pracownika przed organem właściwym w zakresie obowiązku obrony.
 • Czym skutkuje powołanie pracownika do służby zawodowej.
 • Zasady ochrony przed rozwiązywaniem umów o pracę.
 • Kiedy urlop bezpłatny dla żołnierza.
 • Odprawa z tytułu powołania do służby.

Prowadzący: