Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Najnowsze zmiany w prawie pracy dla kadrowców i działów HR

Nie samym „Polskim Ładem” człowiek żyje. Warto pamiętać, że w tym roku czeka nas szereg innych zmian w prawie pracy. Na szkoleniu omówimy najważniejsze z nich i powiemy, jaki będą mieć one wpływ na codzienną pracę działów personalnych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do specjalistów działu kadr i płac, specjalistów działów HR oraz właścicieli firm.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych - najważniejsze zmiany i obowiązki po stronie pracodawcy:

 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.
 • Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B.
 • Jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami 2-giej strony umowy, kontrolami PIP oraz ZUS.
 • Czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę.
 • Co się stanie, jeśli umowa cywilnoprawna zostanie przekształcona w umowę o pracę.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie zawierania umów o dzieło.

2. Praca zdalna:

 • Zmiany w kodeksie pracy.
 • Polecenie pracy zdalnej czy porozumienia?
 • Wymogi dotyczące konsultacji z organizacją związkową.
 • Inne wymogi proceduralne.
 • Co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej? Co z wypadkami?
 • Jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej?
 • Praca zdalna a praca hybrydowa?
 • Dokumentacja pracownicza podczas pracy zdalnej.

3. Dyrektywa work-life-balance:

 • Najnowsze założenia zmian w przepisach.
 • Jak zmiany wpłyną na realia w firmach?

4.  Nowe uprawnienia dla pracodawcy w zakresie żądania od pracowników informacji o szczepieniach przeciwko Covid-19:

 • W jakich sytuacjach i jak często pracodawca będzie mógł żądać informacji o zaszczepieniu lub negatywnym teście na Covid-19.
 • Kto poniesie odpowiedzialność za zarażenie koronawirusem na terenie zakładu pracy.

5. Dyrektywa o Sygnalistach:

 • Kogo dotyczą zmiany?
 • Główne obowiązki wynikające z projektu ustawy.
 • Wewnętrzne kanały komunikacji i co dalej?

6. Nowe wykroczenia w kodeksie pracy dotyczące dłużników alimentacyjnych:

 • Jakie kary grożą za zatrudnianie „na czarno” dłużników alimentacyjnych?
 • Co oznacza dla pracodawcy wejście w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych - nowe obowiązki w tym zakresie.

7. Zwolnienia lekarskie z powodu wypalenia zawodowego - czy na pewno?

8. Jakie jeszcze zmiany nas czekają w prawie pracy:

 • Zmiana w wymiarze urlopów wypoczynkowych?
 • Obowiązek umieszczania w ogłoszeniach o pracę wysokości wynagrodzeń.

Prowadzący: