Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Najnowsze zasady rozliczania VAT – praktyczne omówienie zasad powstania obowiązku podatkowego. Zasady fakturowania transakcji i wymogi dotyczące faktur ustrukturyzowanych. Omówienie nadchodzących zmian w VAT od 2023 r.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców - praktyków i teoretyków.

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie zagadnień związanych z prawidłowym wykazywaniem VAT należnego w praktyce. Omówienie różnych kontrowersyjnych przykładów dotyczących powstania obowiązku podatkowego oraz zasady właściwego fakturowania transakcji w świetle orzecznictwa TSUE i NSA oraz stanowiska KAS. Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych fakturami i metod ich unikania.

W ciągu 2023 r. konieczne będzie również przygotowanie się do wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur. W trakcie szkolenia szczegółowo omówiona zostanie rola faktur ustrukturyzowanych, dane konieczne na tych fakturach w świetle decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej oraz obowiązki podatników w zakresie wystawiania o odbieranie tych dokumentów.

W ramach szkolenia omówione zostaną zmiany wchodzące w życie na przełomie 2022/2023 r. - SLIM VAT 3, Grupy VAT, kursy walutowe po nowemu, zmiany w zakresie korekty WDT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Jak rozpoznać w praktyce obowiązek podatkowy:

 • sprzedaż towarów z wysyłką,
 • towar „w rękach” przewoźnika, jak rozpoznać obowiązek podatkowy?
 • zamówienie przez Internet, a moment sprzedaży,
 • odbiór zamówionego towaru z magazynu,
 • postawienie towarów „do dyspozycji”, a rozliczenie VAT,
 • wpływ postanowień umownych na obowiązek podatkowy w dostawie towarów,
 • zasady Incoterms 2020 w praktyce,
 • praktyczny moment wykonania usługi,
 • protokoły, świadectwa płatności i inne dokumenty przy świadczeniu usług i ich wpływ na VAT należny,
 • kiedy prognoza wywołuje skutki podatkowe (zasady fakturowania „mediów”),
 • faktura rozliczeniowa za „media” - skutki podatkowe,
 • obowiązek podatkowy przy fakturowaniu (najem, leasing, ochrona, budowlanka),
 • czy każda zaliczka i kiedy wywołuje skutki podatkowe?

2. Prawidłowe zasady fakturowania w świetle orzecznictwa i stanowiska KAS:

 • dane niezbędne na fakturze w kontekście definicji,
 • czy dokumentacja transakcyjna może być fakturą?
 • pro forma, wzór faktury - jakie skutki w VAT?
 • błędy i oczywiste pomyłki w fakturach, a utrata prawa do odliczenia (np. nieprawidłowy odbiorca, błędne dane teleadresowe albo NIP, błędna stawka VAT, nieprawidłowe dane ilościowe i wartościowe na fakturze),
 • nowe elementy w fakturach i ewidencji (GTU i RT),
 • paragon z NIP nabywcy - sposób wystawienia i wykazania w ewidencji,
 • zasady refakturowania - na co zwrócić uwagę?
 • jak i kiedy wystawić refakturę za „media”?
 • czy świadczenie kompleksowe musi być wykazane na fakturze osobno, czy razem?
 • korekty faktur - praktyczne aspekty rozliczenia oraz dane obowiązkowe,
 • jak skorygować sprzedaż bezfakturową (np. sprzedaż na kasie rejestrującej)?
 • anulowanie faktury i „duplikat” faktury - zasady postępowania,
 • praktyczne aspekty wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
 • jakie dane będą obowiązkowe na u-fakturach,
 • symbole PKWiU oraz CN na u-fakturach,
 • obowiązki podatników w zakresie stosowania Krajowego Systemu E-Faktur,
 • przesyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych - czy obowiązkowe?
 • poziom dostępu do KSeF - zasady logowania w systemie,
 • korekty faktur ustrukturyzowanych, noty korygujące, duplikaty, pro-forma w KSEF,
 • warunki wystawiania u-faktur,
 • przechowywanie u-faktur,

3. Zmiany w VAT od 2023 r. - pakiet SLIM VAT 3, Grupy VAT i inne:

 • podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie,
 • uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy podatkowania przy korektach in minus, in plus oraz zbiorczych,
 • nowe zasady korygowania stawki dotyczące WDT,
 • zmiany w zwolnieniach z VAT,
 • nowości w MPP,
 • zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT,
 • znaczne podniesienie progu przy proporcji odliczenia,
 • zmiany w zakresie uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego,
 • brak obowiązku wystawienia faktury przy zaliczkach w niektórych przypadkach,
 • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych),
 • kto będzie mógł tworzyć grupę VAT,
 • korzyści z utworzenia grupy VAT,
 • zasady tworzenia grupy VAT,
 • jak rozliczać transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy?
 • fakturowanie i odliczanie w grupie VAT,
 • przelewy VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

Prowadzący:

Andrzej Malenta

Andrzej Malenta


Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.