Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki / VAT

Najczęstsze problemy podatkowe w firmie. Jak bezpiecznie prowadzić księgowość i jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Liczba regulacji prawnych i podatkowych określających obowiązki przedsiębiorców wzrasta z roku na rok i przytłacza prowadzących biznes.

Ogromna ilość z tych obowiązków przerzucana jest z kolei na księgowych, którzy - można śmiało powiedzieć patrząc na doświadczenia ostatniego okresu - zostali specjalistami „od spraw wszelakich”.

I tak są też traktowani przez przedsiębiorców, którzy zlecają księgowym już nie tylko czynności ograniczone do księgowania czy prowadzenia kadr i płac, ale także oczekują wsparcia przy PPK, czy podejmowania działań w zakresie wnioskowania i rozliczania środków otrzymanych w związku z COVID (PFR, tarcza antykryzysowa).

Oliwy do ognia dolewają także nowe regulacje JPK, ceny transferowe, raportowanie w podatku u źródła, RODO, AML, MDR i …. tak można wymieniać w nieskończoność.

Poziom skomplikowania zawodu księgowego cały czas rośnie i coraz mniej młodych osób chce zajmować się księgowością. Nic dziwnego, skoro ze wzrostem zakresu obowiązków wzrasta także odpowiedzialność za czynności wykonywane przez księgowego (co niekoniecznie zawsze znajduje odzwierciedlenie w wynagrodzeniu).

Większa ilość obowiązków naturalnie zwiększa szansę na popełnienie błędów, co z kolei może skutkować pociągnięciem księgowego do odpowiedzialności.

W trakcie szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące problemy podatkowe, które mogą skutkować popełnieniem błędu a w konsekwencji – odpowiedzialnością firmy i księgowego.

Dodatkowo na szkoleniu zostanie poruszona tematyka przygotowania firmy do kontroli podatkowej ze wskazaniem tych obszarów, które sprawiają przedsiębiorcom oraz księgowym najwięcej kłopotów.

Odpowiedzi na te pytania, jak i szereg innych, znajdziecie Państwo podczas szkolenia, w trakcie którego ekspert podpowie Państwu, jak bezpieczniej prowadzić swoją działalność.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające - jak przebiega i jak się do nich przygotować?

 • Czynności sprawdzające a postępowanie sprawdzające - na czym polega różnica? Jakie uprawnienia mają kontrolujący? Jakich dokumentów może żądać organ podatkowy?
 • Samodzielna weryfikacja rozliczeń - w jaki sposób ją przeprowadzić, zanim kontroler wejdzie do firmy? Jakie błędy można poprawić w trakcie trwania kontroli? Czy zawsze trzeba korygować deklarację? Jak kwestionować ustalenia organu?
 • Czy warto składać zastrzeżenia do protokołu kontroli?
 • Jaka jest wysokość kar z KKS? Za co można zostać ukaranym mandatem karno-skarbowym?
 • Co się zmieni w kontrolach w 2021 r.

II. Najczęstsze uchybienia podatkowe w firmie – na co zwracać uwagę?

 • Obligatoryjny a fakultatywny split payment - jak wykazać w JPK?
 • Płatności w ramach transakcji o wartości powyżej 15 tyś zł. Jak ustalić wartość transakcji gdy umowa ma charakter ramowy, zawarta jest na czas określony lub nieokreślony? Jak fiskus interpretuje wartość transakcji
 • Podatek u źródła - kiedy trzeba posiadać certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta? Jakie inne dokumenty należy gromadzić? Jak długo ważny jest certyfikat rezydencji? Zasady składania informacji IFT.
 • Wydatki na cele osobiste a koszty podatkowe - Czy wydatki na ubranie, rower, hulajnogę, ekspres do kawy, okulary, itd., mogą być kosztem podatkowym?
 • Kiedy kara umowna może być kosztem podatkowym?
 • Pracownicze nieodpłatne świadczenia - kiedy stanowią przychód podatkowy pracownika? Kiedy mogą być kosztem podatkowym firmy?
 • Wydatki na reprezentację - czy lunch biznesowy może być kosztem podatkowym? Jakie inne wydatki fiskus uznaje za reprezentację? Kiedy trzeba dokonać alokacji kosztów podatkowych?
 • Kompensaty faktur podlegających obowiązkowej płatności w SPLIT PAYMENT. Kiedy taka kompensata będzie prawidłowa? Czy zapłata w formie kompensaty może być KUP? Co w sytuacji, gdy kompensata był dobrowolna i nie dotyczyła wierzytelności wymagalnej?
 • Sprzedaż nieruchomości - kiedy sprzedaż ma charakter prywatny, a kiedy odbywa się w ramach działalności gospodarczej – prezentacja najnowszego orzecznictwa. Jakie są różnice w opodatkowaniu? Czy da się uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości w 2021 r.
 • Ulga mieszkaniowa - co to są wydatki na cele mieszkaniowe pod kątem podatkowym? Na co można wydać środki uzyskane ze sprzedanej nieruchomości, aby nie płacić podatku dochodowego? Czy zakup mieszkania na wynajem można potraktować jako realizację własnych celów mieszkaniowych?

III. Czynności wykonywane przez księgowych:

 1. Czy księgowy rzeczywiście musi przyjmować na swoje barki tak wiele obowiązków? W jaki sposób odmówić Klientowi wykonania czynności bez ryzyka narażenia się na jego utratę?
 2. Czy czynności wykonane „grzecznościowo” także stwarzają ryzyko odpowiedzialności?
 3. Pułapki przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych – zakres ubezpieczenia i wyłączenia.
 4. Zasady odpowiedzialności przy pomocy w rozliczaniu tarcz finansowych (PFR) i innych dodatkowych zadań „zleconych” księgowej
 5. Kiedy pomoc klientowi staję się czynnościami doradztwa podatkowego? Gdzie jest granica?

IV. Bezpieczeństwo biura rachunkowego - na co zwracać uwagę podczas wykonywania obowiązków i jak ochronić się przed odpowiedzialnością:

 1. Kiedy księgowy może ponosić odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa?
 2. Omówienie instytucji czynnego żalu jako rozwiązania mającego chronić przed ukaraniem.
 3. Jak wygląda ochrona księgowego - pracownika na gruncie przepisów prawa pracy? Czy lepiej wykonywać obowiązki w ramach stosunku pracy czy na podstawie umowy zlecenia?
 4. Czy i jak mogę ochronić się przed roszczeniami klienta z tytułu nienależycie wykonanej umowy.

V. Obowiązki księgowych w zakresie raportowania schematów podatkowych:

 1. Kiedy trzeba raportować schematy podatkowe? Jak je rozpoznać?
 2. Na jakie operacje gospodarcze powinni księgowi zwracać szczególną uwagę - przykłady schematów podatkowych
 3. Kim jest kwalifikowany korzystający?
 4. Obowiązki i odpowiedzialności promotora, korzystającego i wspomagającego - czy księgowa może być promotorem lub wspomagającym?

Prowadzący: