Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Myślenie analityczne i krytyczne w pracy managera

Podczas warsztatu dowiesz się o sztuce podejmowania decyzji pod presją czasu, czyli zbieraniu informacji, wnioskowaniu, pracy na faktach i z niwelowaniem przekonań, uważności w słuchaniu i analizie danych, technikach podejmowania decyzji, etapowym myśleniu analitycznym, także o utrwalaniu myślenia krytycznego, którym nie jest krytykowanie, oraz o świadomym unikaniu błędów poznawczych. Po ukończeniu warsztatu będziesz wiedział, jak zbierać informacje, weryfikować je, pogłębiać, segregować by uzyskane na końcowym etapie dane ułatwiły nam nasze wybory.
Metody, które będziemy ćwiczyć na warsztacie, to nauka m.in. odróżniania faktów od przekonań, praca pytaniami otwierającymi i skupiającymi, definiowanie wyzwania, koncentracji na polu wpływu, odwracania problemu, matryce wyboru, pytania kartezjańskie, „5Why” oraz „7 no i co”, porządkowania wiedzy i niewiedzy, odróżnianie przyczyn od skutków, myślenia jak „skaut” zamiast jak „żołnierz”, a także rozkład wyzwania na mniejsze elementy.
Zagadnienia i case study jakie będziemy omawiać, będą dotyczyły wyzwań, z jakimi mierzą się managerowie, obszarów zarządzania zasobami, motywowania, organizacji czy budowania i wspierania zespołu.
Warsztat rozpoczniemy od nauki odróżnienia myślenia kreatywnego od analitycznego oraz krytycznego. Następnie przejdziemy przez każdy z etapów analizy danych, aż do podjęcia decyzji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Myślenie analityczne oraz krytyczne i kreatywne w pracy managera.
  • Różnica pomiędzy myśleniem analitycznym, a myśleniem kreatywnym.
  • Myślenie krytyczne, czym jest i jakie jest jego miejsce w procesie analizy.
  • W których obszarach pracy managera należy włączać poszczególne myślenie?

Ten moduł wprowadza w zagadnienie i pozwala na zrozumienie, czym jest myślenie kreatywne, czym analityczne, a jakie rezultaty daje nam włączanie myślenia krytycznego. Pozwala na intuicyjne przyporządkowanie sytuacji do schematu myślenia, by lepiej wyczuwać subtelne różnice pomiędzy analizą, szukaniem rozwiązań, a podważaniem status quo.

 1. Myślenie analityczne w krokach.
  • Krok pierwszy: pozyskiwanie informacji do analizy.
  • Krok drugi: synteza danych.
  • Krok trzeci: nadawanie priorytetów pozyskanym informacjom.
  • Krok czwarty: podejmowanie decyzji.

W tym module przejdziesz kolejno przez każdy etap myślenia analitycznego. Rozpoczniesz od poszukiwania i zbierania danych do analizy w oparciu o założone kryteria, po to, by trafnie zweryfikować ich jakość. Zgromadzone informacje poddasz syntezie, dzięki której będziesz w stanie przesiać pozyskaną wiedzę, zdecydować jaka jej część to fakty, jaka przekonania, oraz co już wiesz w danym obszarze, a czego należałoby się jeszcze dowiedzieć. Nauczysz się nadawać priorytety dla wszystkich opcji rozwiązań, korzystać z matryc ułatwiających podejmowanie decyzji. Zanim jednak podejmiesz decyzję dowiesz się o pułapkach myślenia i błędach poznawczych, po to, by uniknąć myślenia schematycznego.
Przećwiczysz również praktykę myślenia krytycznego, dzięki czemu nauczysz się nie przywiązywać do swojego stanowiska i lepiej rozumieć problem oraz rozwiązywać nie tylko właściwie problemy, ale właściwe problemy.

 1. Utrwalenie wiedzy z podsumowaniem.
  • Quiz z zagadnień poruszonych na warsztacie.
  • Domknięcie ewentualnych pozostałych tematów.

W ostatnim module skupimy się na podsumowaniu i weryfikacji poziomu zrozumienia przekazanych metod i wiedzy. Quiz jest elementem grywalizacyjnym, lekkie emocje mu towarzyszące powoduję lepsze zapamiętanie zagadnień i utrwalenie kluczowych punktów szkolenia.

Prowadzący:

Joanna Kominiak

Joanna Kominiak

Wspiera liderów, specjalistów, całe zespoły w rozwoju oraz w podejmowaniu decyzji i w wychodzeniu z impasu. W ostatniej dekadzie brała udział w transformacji organizacji, która ponad dziesięciokrotnie zwiększyła swoją załogę. Wdrażała misję, wizję i wartości, prowadząc warsztaty, dzięki którym koncepcja ta nie tylko zwyczajowo zawisnęła na ścianach, a faktycznie akcentowała zachowania i była drogowskazem w podejmowaniu decyzji. W swojej pracy używa narzędzi z nurtów m.in. design thinking, liberating structures czy problems solving. Na szkoleniach starannie buduje komfortową i angażującą przestrzeń́ dla uczestników. Trafnie diagnozuje potrzeby grupy, skupia się na usprawnieniach tak w relacjach, jak w procesach. Z zamiłowaniem dba o jakość́ materiałów szkoleniowych, zróżnicowane narzędzia i formy pracy. Stawia na doświadczanie w procesie nauki.