Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Praca z zespołem i zarządzanie projektami

Motywowanie zespołu i budowanie zaangażowania

Skuteczność managera zależy od wyników osiąganych przez niego i jego zespół.
A co wpływa na te wyniki?
Poziom motywacji i zaangażowanie ludzi w to, co robią. Tego nie da się kupić, co oznacza, że nie jest to zależne od czynników finansowych.
Motywowanie ludzie pozafinansowe nie jest proste. Trzeba znać czynniki, które wpływają na to, że człowiek chce coś zrobić, że podejmuje się realizacji zadań chętnie.
Każdy człowiek ma swój indywidualny zestaw motywatorów, a rolą managera jest ich odkrycie i umiejętne pobudzanie, aby uzyskać efekt współpracy, dobrego funkcjonowania i skuteczności zespołu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Co wpływa na spadek motywacji.
  2. Metoda Self Determination Theory I jej zastosowanie.
  3. Co pobudza ludzi do działania.
  4. Motywacja w kryzysie.
  5. Zaufanie jako podstawa motywacji, model Blancharda ABCD Trust Model.
  6. 7 reguł motywowania.
  7. Empatia w zarządzaniu – rodzaje, istota, dylematy.