Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Modele rozmów managerskich 

Na skuteczność managera składają się dwa kluczowe czynniki: CO - czyli jego wiedza, doświadczenie i fachowość w obszarze, w którym się specjalizuje oraz JAK - tzw. umiejętności miękkie w zarządzaniu zespołem. Obecnie wskazuje się na przewagę umiejętności miękkich, ponieważ coraz częściej zespół, którym zarządza manager zbudowany jest z ekspertów. Rolą managera jest przede wszystkim zorganizowanie pracy zespołu w taki sposób, aby każdy z pracowników miał przestrzeń i możliwość wykorzystania swojego potencjału. Manager musi stwarzać odpowiednie warunki dla pracowników, aby byli odpowiednio zaangażowani, zmotywowani i gotowi do brania odpowiedzialności za jakościowe realizowanie postawionych celów. Czym są rzeczone umiejętności miękkie? Można je sprowadzić do jednej fundamentalnej umiejętności – komunikowania się. A dokładniej - umiejętności prowadzenia rozmów. Manager może być idealnym strategiem i fachowcem w swojej branży, doskonale wiedzieć CO ma być zrobione, jednak, jeśli nie będzie wiedział JAK o tym mówić - jak w angażujący, inspirujący sposób przekazywać cele i delegować zadania, doceniać, wskazywać obszary do rozwoju czy przeprowadzać rozmowy na trudne tematy - nie zrealizuje postawionych przed nim celów.
O tym jakie są modele rozmów managerskich dowiesz się w trakcie szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Budowanie zaangażowania i motywacji u pracowników dzięki wysoce rozwiniętej umiejętności komunikowania się:
  • Jak budować silny zespół na potencjale poszczególnych pracowników.
  • Model informacji zwrotnej – FUKO – jako baza rozmów z pracownikiem.
  • „Czego każdy z nas potrzebuje, a (często) wstydzi się o to poprosić” – potrzeba bycia docenionym, zauważonym, usłyszanym – model rozmowy doceniającej.
  • Potrzeba autonomii i wpływu jako fundamentalny czynniki motywacji wewnętrznej – model rozmowy delegującej zadania.
  • Manager w roli coacha – model rozmowy rozwojowej.
 2. Wyzwania w roli managera. Rozmowy z pracownikiem na trudne tematy:
  • „A może powiem mu o tym jednak jutro?” vs „Dajcie mi go tu natychmiast!” – postawy managera, które utrudniają prowadzenie rozmów z pracownikiem na trudne tematy.
  • Co wspiera a co osłabia managerów w prowadzeniu konstruktywnej komunikacji z pracownikiem jeden na jeden.
  • Potencjalne reakcje pracowników na niekorzystną dla nich informację zwrotną – jak się na to przygotować – model SARA.
  • „Po trzykroć przygotuj się” – jak zadbać, aby rozmowa była merytoryczna, nie wyłącznie emocjonalna.
  • Modele rozmów na trudne tematy: rozmowa korygująca, ze zdemotywowanym pracownikiem, „ostatniej szansy”.

Prowadzący:

Katarzyna Nawrocka

Katarzyna Nawrocka

Trenerka biznesu, coach, certyfikowana konsultantka PRISM Brain Mapping oraz coach Mocnych Stron CliftonStrengths®. Absolwentka Wydziału Psychologii UW, szkoły trenerów, coachów,

oraz 2-letniego studium Nonviolent communication.

Specjalizuje się w tematyce przywództwa, budowania motywującego środowiska pracy, kultury feedbacku, asertywnego wyrażania siebie i empatycznego komunikowania się oraz train the trainers.

Ma ugruntowaną wiedzę i kompetencje w „miękkich” obszarach zarządzania organizacją oraz rozwoju osobistego. Doświadczenie zawodowe buduje od 17 lat.

No co dzień wspiera organizacje, liderów i zespoły. Konsultuje, tworzy i wdraża strategie rozwojowe, które pomagają firmom rozwijać potencjał kadry menedżerskiej, podnosić ich efektywność i realizować cele biznesowe. Wspiera menedżerów w odkrywaniu i rozwijaniu własnego potencjału. Prowadzi szkolenia, coachingi oraz facylituje warsztaty, które umożliwiają im zdefiniować i świadomie rozwijać konkretne zachowania oraz kształtować pożądane postawy. Umacnia ich w poczuciu wpływu i przejmowaniu odpowiedzialności za to, jak kształtują i ukierunkowują swoje działania.