Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Mobbing

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing jest formą znęcania się stosowaną bardzo często przez osoby na kierowniczych stanowiskach wobec pracowników im podległych. Bardzo ważną okolicznością jest to, że mobbing stosowany jest zarówno wobec osób płci męskiej i żeńskiej. Ofiary mobbingu mają ogromną trudność przeciwstawienia się temu. Dobrą praktyką stosowaną w wielu firmach jest wprowadzenie procedur antymobingowych co w dużej mierze może zwiększyć świadomość dotyczącą tego procederu. Przy omawianiu zjawiska mobbingu bardzo duże znaczenie ma odpowiedzialność firmy za brak przeciwdziałania. Mobbing może zakończyć się ogromnym odszkodowaniem.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Czym jest mobbing:
  • personalne podłoże mobbingu,
  • współzależność kata i ofiary.
 2. Odpowiedzialność za mobbbing:
  • krąg osób ponoszących odpowiedzialność wobec zaistnienia mobbingu w firmie,
  • odpowiedzialność karna,
  • środki zaradcze.
 3. Możliwe warianty przeciwdziałania mobbingowi.
 4. Procesy sądowe mobbingowe:
  • charakterystyka procesów pracowniczych,
  • udawadnianie faktów,
  • strategia działania podczas procesu.
 5. Ćwiczenia praktyczne - warsztatowe do omawianych zagadnień:
  • nauka wychwytywania zjawiska mobbingu,
  • omówienie przebiegu postepowania z ofiara mobbingu,
  • konsekwencje wobec oprawcy.
 6. Sesja Q&A.

Prowadzący:

Małgorzata Lewandowska

Małgorzata Lewandowska

Prowadzi obsługę prawną spółek oraz JDG m.in w zakresie ochrony i strategii dla zarządów oraz ich odpowiedzialności. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych osobowych. Prywatną praktykę adwokacką prowadzi od 2015 roku, wcześniej przez 10 lat Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie m.in. w wydziale cywilnym i wydziale pracy. Wykładowca prawa na Politechnice Warszawskiej i Akademii Obrony Narodowej.
Absolwentka Studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów w prasie biznesowej oraz branżowej.
Laureatka wielu konkursów i wyróżnień. W 2022 r. otrzymała m.in. Lidera Prawa w zakresie świadczonych usług. W 2021 r. została wyróżniona przez Forbes Women Polska jako Mistrzyni LinkedIn.
Prywatnie pasjonatka biznesowego podejścia do prawa.