Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rozwój osobisty

Mistrz planowania i efektywnego wykorzystania czasu

Celem szkolenia jest poznanie najważniejszych czynników oraz narzędzi wzmacniających skuteczność osobistą z obszaru planowania, organizowania pracy własnej oraz zarządzania czasem. Umiejętność adekwatnego doboru odpowiednich narzędzi (kompetencje i zasoby) do realizacji celów oraz zaplanowanych wcześniej działań. Pozyskanie nowych umiejętności w priorytetyzacji zadań, wyznaczania celów, planowania, gospodarowania czasem. Dostosowanie procedur, narzędzi usprawniających efektywność osobistą do specyfiki funkcji zawodowej, a także osobowości oraz przeszłych działań, które przynosiły satysfakcjonujący rezultat. Wzrost świadomości swojego wpływu (nastawienie, postawa) na osiąganie wymiernych rezultatów oraz osiąganie celów oraz koncentracja na rozwiązaniach, a nie problemie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Istota zarządzania czasem:
  • Generacje zarządzania czasem.
 2. Indywidualna analiza czasu:
  • Analiza sieci uwikłań czasowych.
  • Określenie złodziei czasu.
  • Błędy popełniane w zarządzaniu czasem.
 3. Określanie celów, priorytetyzacja zadań:
  • Określenie własnych celów długo i krótkoterminowych.
  • Określanie możliwości wpływania na zmianę bieżącej sytuacji.
  • Zasady formułowania celów - smart.
  • Zasady ustalania priorytetów pod kątem pilności i ważności.
 4. Planowanie i monitorowanie wykonania zadań:
  • Efektywne planowanie zadań/projektów.
  • System planowania czasu.
  • Struktura podziału prac jako narzędzie planowania.
  • Zasady i reguły planowania - reguła podstawowa (60/40), reguła Parkinsona, metoda Alpen, metoda trzos.
  • Szacowanie czasu trwania czynności.
  • Stosowanie wykresu Gantta w planowaniu.
  • Organizacja dnia - prowadzenie kalendarza.
  • Zalety planowania.
  • Zapamiętywanie informacji.
  • Zarządzanie czasem a stres w pracy.
  • Optymalizacja organizacji „pola pracy” biurowej.
 5. Podejmowanie decyzji:
  • Zasada PARETO.
  • Analiza ABC.
  • Zasada Eisenhowera.
 6. Elementy wspierające skutecznie zarządzanie czasem:
  • Delegowanie zadań.
  • Komunikacja.
  • Zarządzanie stresem.

Prowadzący:

Katarzyna Braś

Katarzyna Braś

Jako Trenerka przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleń w zakresie komunikacji i budowania zaangażowania zespołu, sprzedaży oraz zarządzania zespołem, a także postaw managerskich.
Jest niezwykle doświadczonym trenerem i mentorem zarówno w obszarze sprzedaży, jak i efektywności osobistej i zespołowej.
Jest certyfikowanym trenerem Action Learning WIAL, absolwentką licznych szkoleń Train the Trainers Academy oraz szkoleń rozwojowych, akredytacja Insight Discovery oraz absolwentką MBA z zakresie ZZL.