Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Microsoft Excel

Microsoft Excel w dziale księgowości

Szkolenie skierowane jest dla osób, które pracują w dziale księgowości lub planują podjąć pracę na takim stanowisku. Celem tego kursu jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania programu Microsoft Excel w codziennej pracy w dziale księgowości. Uczestnicy nauczą się zaawansowanych funkcji i formuł, które są kluczowe dla analizy finansowej, raportowania i automatyzacji procesów księgowych. Co ważne, program szkolenia porusza nie tylko zaawansowane zagadnienia wykorzystywane w pracy na tym stanowisku, ale także zostaną przedstawione i omówione podstawowe funkcje i narzędzia, z których korzysta się w codziennej pracy.

Zaleca się, aby uczestnik przystępujący do kursu znał program Microsoft Excel na poziomie podstawowym. Zachęcamy do zapoznania się z programem takiego szkolenia na naszej platformie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zaokrąglanie liczb w Excelu:
  • Omówienie bardzo ważnego i do tego mimo wszystko często popełnianego błędu w działach księgowości związanego z zaokrąglaniem liczb w komórkach arkusza kalkulacyjnego (Problem dotyczy faktu, iż suma liczb policzona na kalkulatorze nie jest równa sumie w arkuszu kalkulacyjnym) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań.
  • Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb - nieprawidłowego formatowania liczb w komórce Excela
  • Wszystko co należy wiedzieć o funkcji ZAOKR().
  • Omówienie funkcji zaokrąglających tj. ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ()/ ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE() i ZAOKR.W.GÓRĘ()/ ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE.
 2. Funkcje w programie Excel:
  • Funkcje matematyczne tj. SUMA, ŚREDNIA, SUMA.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI.
  • Funkcja logiczna JEŻELI.
  • Funkcja wyszukiwania czyli WYSZUKAJ.PIONOWO.
  • Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ.
 3. Obsługa zestawów danych:
  • Sortowanie i filtrowanie danych.
  • Wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny” do niestandardowego sortowania i filtrowania danych.
  • Wykorzystanie narzędzia „Wypełnianie błyskawiczne (Flash Fill)” do niestandardowego sortowania i filtrowania danych.
  • Poprawność danych czyli wymuszanie od użytkownika wprowadzania tylko dozwolonych wartości oraz wprowadzania tylko określonego typu danych
 4. Narzędzia do wyszukiwania i usuwania powtarzających się wartości - duplikacja danych:
  • Narzędzie „Usuń duplikaty”.
  • Przykład wykorzystania formatowania warunkowego przy wyszukiwaniu duplikujących się wartości.
  • Przykład wykorzystania tabel przestawnych przy wyszukiwaniu błędów związanych z powtarzaniem danych
  • Przykład wykorzystania narzędzia Power Query przy wyszukiwaniu i zwracaniu duplikatów
 5. Pobieranie aktualnych i historycznych kursów walut ze strony NBP za pomocą Power Query:
  • Pobieranie kursów walut z plików archiwalnych (zawierają również aktualny kurs) oraz stworzenie rozwiązania, pozwalającego szybko przełączać się pomiędzy tymi plikami bezpośrednio w Excelu.
  • Tworzenie własnych parametrów w Power Query na potrzeby dynamicznego odświeżania danych.
  • Wykorzystanie VBA w Excelu, do przygotowania w pełni automatycznego odświeżania pobieranych kursów walut.
 6. Pozostałe zagadnienia praktyczne:
  • Zabezpieczenie przed duplikatami – czyli jak nie pozwolić na wprowadzanie powtarzających się wartości.
  • Przykłady obliczenia inwestycji na przykładzie konta oszczędnościowego lub lokaty za pomocą różnych formuł m.in. funkcja IPMT().
  • Funkcja CZĘSTOŚĆ() lub tabela przestawna jako idealny sposoby na kontrolowanie danych liczbowych w przedziałach.
  • Narzędzie Suma częściowa jako szybki sposób na obliczanie sumy wierszy zawierających pokrewne dane (np. kwoty faktur) przez wstawienie sum częściowych i sum.
  • Funkcje Excela służące do wyliczania informacji o pożyczce.

Prowadzący:

Sebastian Godziszewski

Sebastian Godziszewski

Specjalista ds. IT. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera IT oraz analityka danych, które zdobył pracując w międzynarodowych korporacjach. Prowadzi szkolenia z obsługi programów Microsoft, głównie Excel, Excel VBA, Power BI Desktop, Power Query, Power Pivot, Microsoft PowerPoint oraz Microsoft Word.