Strefa personalna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: IT dla Ciebie

Microsoft Excel VBA – programowanie arkusza kalkulacyjnego

Szkolenie z VBA ma charakter warsztatowy, na którym kursanci poznają wiele praktyczny przykładów zastosowania makr w codziennej pracy. Kurs jest kontynuacją szkolenia Excel VBA podstawy, dlatego też omawiane praktyczne przykłady będą wykorzystywały wszystkie omawiane już zagadnienia a także pojawi się kilka nowych tematów.

Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera, program Excel przynajmniej na poziomie średnio-zaawansowanym a także podstawy Excel VBA. (szkolenia z Excela i Excel VBA podstawy dostępne są na naszej platformie w zakładce szkolenia w sekcji IT dla Ciebie).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Praca ze skoroszytami:

 • Tworzenie nowego skoroszytu.
 • Zapisywanie skoroszytu po wprowadzeniu zmiany w określonej komórce.
 • Zapisywanie skoroszytu przed zamknięciem.
 • Włączanie ochrony arkuszy podczas zamykania skoroszytu.
 • Otwieranie skoroszytu zdefiniowanego przez użytkownika.
 • Odświeżanie wszystkich połączeń danych podczas otwierania skoroszytu.
 • Jednoczesne zamykanie wielu skoroszytów.
 • Otwieranie wszystkich skoroszytów z folderu.
 • Drukowanie wszystkich skoroszytów z folderu.
 • Wykonywanie kopii zapasowej skoroszytu z datą bieżącą.

2. Automatyzacja zadań związanych z arkuszami:

 • Dodawanie i zmiana nazwy nowego arkusza.
 • Usuwanie wszystkich arkuszy, z wyjątkiem aktywnego.
 • Odkrywanie wszystkich arkuszy w skoroszycie z wyjątkiem aktywnego.
 • Przenoszenie arkuszy.
 • Sortowanie arkuszy według nazwy.
 • Kopiowanie arkusza do nowego skoroszytu.
 • Tworzenie nowego skoroszytu dla każdego arkusza.
 • Drukowanie wybranego arkusza.
 • Włączanie ochrony dla wszystkich arkuszy.
 • Wyłączanie ochrony dla wszystkich arkuszy.
 • Tworzenie spisu treści dla arkusza.
 • Podświetlanie aktywnego wiersza i kolumny.

3. Zaznaczanie i modyfikowanie zakresów 113:

 • Zaznaczanie i formatowanie zakresów komórek.
 • Tworzenie i zaznaczanie zakresów nazwanych.
 • Pętla dla wszystkich komórek w zakresie.
 • Zaznaczanie i formatowanie wszystkich zakresów nazwanych.
 • Wstawianie do zakresu pustych wierszy.
 • Odkrywanie wszystkich wierszy i kolumn.
 • Usuwanie pustych wierszy.
 • Usuwanie pustych kolumn.
 • Zaznaczanie i formatowanie wszystkich formuł w skoroszycie.
 • Wyszukiwanie i zaznaczanie pierwszego pustego wiersza (lub kolumny).
 • Kopiowanie i wklejanie danych z zakresów.
 • Zmiana formatu liczbowego komórkach.
 • Wstawianie wartości do pustych komórek.
 • Dodawanie tekstu do komórek do prawej lub lewej strony.
 • Kopiowanie filtrowanych danych do nowego skoroszytu.

Prowadzący:

Sebastian Godziszewski

Sebastian Godziszewski


Specjalista ds. IT.  Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera IT oraz analityka danych, które zdobył pracując w międzynarodowych korporacjach. Prowadzi szkolenia z obsługi programów Microsoft, głównie Excel, Excel VBA, Power BI Desktop, Power Query, Power Pivot, Microsoft PowerPoint oraz Microsoft Word.