Strefa personalna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: IT dla Ciebie

MICROSOFT EXCEL VBA – formularze UserForm

Szkolenie Excel VBA UserForm dedykowane jest dla osób, które chcą poznać narzędzia pozwalające tworzyć własne okna (formularze) użytkownika. Stworzone i odpowiednio oprogramowane okna przypominają i działają jak programy komputerowe.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, na którym kursanci poznają kontrolki formularza (Label, TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, CommandButton, RefEdit i wiele innych) w praktycznym zastosowaniu. Na szkoleniu zostaną omówione również właściwości kontrolek a także narzędzia pozwalające zarządzać umiejscowieniem ich na formularzu użytkownika.

Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz podstawy Excel VBA (szkolenie dostępne na naszej platformie w zakładce szkolenia).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Edytor VBA:

 • Budowa edytora Visual Basic
 • Tworzenie modułów
 • Dodawanie paska narzędzi UserForm

2. UserForm:

 • Dodawanie UserForm.
 • Edycja i usuwanie UserForm.
 • Właściwości UserForm.
 • Włączanie/wyłączanie okna z kontrolkami (ToolBox).

3. Praca z formularzami UserForm:

 • Umieszczanie formantów na formularzu UserForm.
 • Kontrolki: Label, TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToogleButton, Frame, CommandButton, TabStrip, MultiPage, ScrollBar, SpinButton, Image.
 • Modyfikacja właściwości formantów formularza UserForm.
 • Okno z dodatkowymi kontrolkami – aktywowanie kontrolki RefEdit.
 • Przeglądanie okna Code formularza UserForm.
 • Wyświetlanie formularzy UserForm.
 • Pobieranie i wykorzystywanie informacji z formularzy UserForm.
 • Rozmieszczanie i wyrównywanie położenia formantów w oknie dialogowym.
 • Obsługa użytkowników preferujących korzystanie z klawiatury (Tab order).
 • Tworzenie niemodalnych okien dialogowych z wieloma kartami.
 • Praca z formantami formularza UserForm.