Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami / Ochrona środowiska

Magazynowanie odpadów w firmie – nowe wytyczne obowiązujące od 01.01.2021 r.

Od 01 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe zasady magazynowania odpadów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

W odpowiedzi na pojawiającą się zmianę - przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które stanowi wykładnię tematu magazynowania odpadów w firmie - począwszy od momentu wytworzenia danego odpadu, poprzez jego właściwą klasyfikację (nadanie właściwego kodu odpadów), jego ewidencję i rozpoczęcie procesu przechowywania odpadu - czyli magazynowania do czasu przekazania odpadu kolejnemu posiadaczowi odpadu bądź do wykorzystania odpadu do danego procesu (magazynowanie wstępne, tymczasowe i przedprocesowe). Na szkoleniu omówione zostaną również zasady dla magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na szkoleniu i po jego zakończeniu.

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w firmach, zarówno tych z doświadczeniem jak i początkujących.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne w gospodarce odpadami i podstawowe definicje:

 • Podział i rola Podmiotów biorących udział w gospodarowaniu odpadami - Wytwórcy, Zbierający, Przetwarzający.
 • Rodzaje odpadów w firmie - podział i charakterystyka - odpady komunalne, poprodukcyjne, niebezpieczne, zakaźne odpady weterynaryjne, zakaźne odpady medyczne.
 • Odpady obojętne/palne - podział, przykłady.
 • Czas magazynowania.
 • Operat przeciwpożarowy - wymogi przeciwpożarowe - wymogi dla Wytwórców, Zbierających i Przetwarzających Odpady.

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowanych odpadów:

 • Kogo dotyczy? Zwolnienia.
 • Ogólne wymagania dla odpadów powodujących pylenie i wycieki.
 • Odpady wytworzone w wyniku świadczenia usług.
 • Sposoby minimalizowania negatywnych skutków magazynowania odpadów na środowisko - stosowanie odpowiednich pojemników, kontenerów; zabezpieczenie przez rozwiewaniem.
 • Magazynowanie odpadów niebezpiecznych - wytyczne.
 • Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych - wytyczne.
 • Magazynowanie zakaźnych odpadów weterynaryjnych - wytyczne.
 • Oznakowywanie odpadów.
 • Oznakowywanie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych.
 • Etykietowanie odpadów niebezpiecznych - zasady.
 • Sposoby magazynowania odpadów - wymogi.

3. Zasady ewidencji odpadów z wykorzystaniem BDO:

 • Bazy Danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) - ogólne zasady działania.
 • Rejestracja obowiązkowa + wyłączenia.
 • Ewidencja odpadowa w BDO - omówienie.

4. Zasady transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych:

 • Samodzielne przewożenie wytworzonych przez daną firmę odpadów (swoje odpady) - czy jest dopuszczone? Dokąd? Jakie są obowiązujące wytyczne na transport.
 • Dokument transportowy „na drogę” z BDO.

Prowadzący: