Czas trwania: 1 godzina
Tematyka:

Live Meeting w pytaniach i odpowiedziach

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Prowadzący: