Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Listy płac od 2023 roku – niższe podatki i zmiany w zasiłkach macierzyńskich – praktyczny aspekt dla płatnika

Praktyczne ujęcie zmian w rozliczeniach dla umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontraktów managerskich oraz innych przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zaliczka na podatek dochodowy:

a. Zwolnienia podmiotowe z poboru zaliczki na podatek dochodowy – zmiany zasad z uwzględnieniem stanowiska Ministerstwa Finasów z 2023 roku.
b. Zaniechanie poboru zaliczek.
c. Koszty uzyskania przychodu:
d. Ustalanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy: zmiana zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy umowach o pracę i cywilnoprawnych od 2023 roku, zmiana zasad uwzględniania oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczki na podatek dochodowy od 2023 roku.

2. Zmiany w zakresie rozliczania świadczeń z tytułu macierzyństwa:

a. Wysokość świadczeń w przypadku urodzenia dziecka przed zmianą przepisów – z uwzględnieniem informacji opublikowanych przez ZUS
b. Wysokość świadczenia w przypadku urodzenia dziecka po zmianie przepisów – z uwzględnieniem różnych schematów płatnicznych

3. Przykłady rozliczania list od brutto do netto z uwzględnieniem różnych źródeł przychodu i oświadczeń pracownika, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska


Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.


W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.


Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.