Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Polski Ład / Wynagrodzenia

Listy płac od 2023 roku – niższe podatki i zmiany w zasiłkach macierzyńskich – praktyczny aspekt dla płatnika

Praktyczne ujęcie zmian w rozliczeniach dla umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontraktów managerskich oraz innych przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zaliczka na podatek dochodowy:

  • Zwolnienia podmiotowe z poboru zaliczki na podatek dochodowy - zmiany zasad od stycznia 2023 roku.
  • Zaniechanie poboru zaliczek - zmiany zasad od stycznia 2023 roku.
  • Koszty uzyskania przychodu - zmiany zasad od stycznia 2023 roku.
  • Świadczenia niepieniężne - pobór zaliczki na podatek od 2023 roku.
  • Ustalanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy: zmiana zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy umowach o pracę i cywilnoprawnych od stycznia 2023 roku, zmiana zasad uwzględniania oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczki na podatek dochodowy od stycznia 2023 roku.

2. Planowane zmiany w zakresie rozliczania świadczeń z tytułu macierzyństwa:

  • Wysokość świadczeń w przypadku urodzenia dziecka przed zmianą przepisów.
  • Wysokość świadczenia w przypadku urodzenia dziecka po zmianie przepisów.

3. Przykłady rozliczania list od brutto do netto z uwzględnieniem różnych źródeł przychodu i oświadczeń pracownika, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz uzyskujących przychody z działalności osobistej.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska


Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.


W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.


Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.