Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo Pracy / Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Lista płac – ustalanie kwoty netto i całkowitego kosztu pracodawcy

Celem szkolenia jest wskazanie zasad naliczania listy płac.
Uczestnicy poznają jakie świadczenia korzystają z preferencji w zakresie niepodlegania pod składki lub pod zaliczkę na podatek dochodowy.
Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób ustalać zaliczkę na podatek dochodowy w zależności do momentu powstania przychodu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Składniki wynagrodzenia zwolnione z odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/lub zaliczki na podatek dochodowy - jakich błędów unikać przy rozliczaniu i wdrażaniu.
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne odliczane od wynagrodzenia pracownika:
  • rodzaje i wysokość.
 3. Zaliczka na podatek dochodowy:
  • Zasady naliczania zaliczki w trakcie trwania stosunku pracy.
  • Zasady naliczania zaliczki od przychodów po ustaniu zatrudnienia.
 4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: zasady naliczania i stosowania ograniczenia.
 5. Wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania:
  • Obowiązkowa i dobrowolna wpłata po stronie pracownika.
  • Obowiązkowa i dobrowolna wpłata po stronie pracodawcy.
  • Zasady uwzględniania i poboru zaliczki na podatek dochodowych od wpłat finansowanych przez pracodawcę, w zależności od terminu wypłaty wynagrodzenia.
 6. Narzuty na wynagrodzenie - Składki na ubezpieczenia finansowane przez pracodawcę:
  • Na ubezpieczenia społeczne - rodzaje i wysokość.
  • Na FP, FGŚP, FEP - wysokość i zasady naliczania.
 7. Przykładowe naliczanie listy płac, w tym:
  • Rozliczanie różnych świaczeń niepieniężnych w aspekcie ZUS i US w przypadku pełnego i częściowego finansowania przez pracodawcę.
  • Rozliczenie składników zwolnionych z ZUS/ US na listach płac.
  • Ograniczenie poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Rozliczanie listy obejmującej wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe i zasiłki.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.

W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.