Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Płace

Lista płac bez tajemnic – czyli jak prawidłowo ustalić netto i całkowite koszty pracodawcy w uwzględnieniem zmian od stycznia 2023 roku

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jakie składniki wynagrodzenia są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie netto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem zmian w zakresie ustalania zaliczki na podatek dochodowy od 2023 roku.
 • W jaki sposób prawidłowo rozliczać wpłaty na PPK na listach płac.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Składniki wynagrodzenia zwolnione z odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/lub zaliczki na podatek dochodowy.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne:

 • Składki finansowane przez pracownika i pracodawcę - rodzaje i wysokość.
 • Ograniczenie poboru lub opłacania składek.

3. Zaliczka na podatek dochodowy:

 • Zasady naliczania zaliczki w trakcie trwania stosunku pracy.
 • Zasady naliczania zaliczki od przychodów po ustaniu zatrudnienia.

4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: zasady naliczania i stosowania ograniczenia.

5. Wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania:

 • Obowiązkowa i dobrowolna wpłata po stronie pracownika.
 • Obowiązkowa i dobrowolna wpłata po stronie pracodawcy.
 • Zasady uwzględniania i poboru zaliczki na podatek dochodowych od wpłat finansowanych przez pracodawcę, w zależności od terminu wypłaty wynagrodzenia.

6. Przykładowe naliczanie listy płac, w tym:

 • Rozliczanie różnych świaczeń niepieniężnych w aspekcie ZUS i US w przypadku pełnego i częściowego finansowania przez pracodawcę.
 • Ograniczenie poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Rozliczanie listy obejmującej wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe i zasiłki.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska


Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.


W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.


Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.