Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Lista płac bez tajemnic – czyli jak prawidłowo ustalić brutto

 
Uczestnicy dowiedzą się m.in.:
 • jak prawidłowo ustalić wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca,
 • jakie składki wynagrodzenia uwzględnić przy ustalaniu kwoty wyrównania do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
 • jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • jak na liście płac ująć świadczenia inne niż pieniężne na rzecz pracowników.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
 
2. Dodatek za pracę w porze nocnej.
 
3. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych:
 • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
 • Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
 • Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
4. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:
 • Składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop.
 • Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
 • Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
 • Ustalanie kwoty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
5. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 
6. Wynagrodzenie za czas przestoju.
 
7. Odprawy i odszkodowania - zasady ustalania wysokości.
 
8. Ustalanie wartości brutto świadczeń niepieniężnych i w naturze w aspekcie ZUS i US.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska


Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.


W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.


Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.