Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Polski Ład

Lista płac 2022 r. Najnowsze zmiany wynikające z rozporządzenia z 8 stycznia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kryteria ustalania wynagrodzenia za pracę.

2. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca gdy pracownik choruje.
 • Praca w 31 dniu miesiąca.
 • Choroba w dni robocze.
 • Choroba po przepracowaniu wszystkich godzin przypadających do przepracowania w miesiącu.
 • Nieobecność spowodowana inną przyczyną niż choroba pracownika.
 • Zmiana wysokości wynagrodzenia, etatu w trakcie miesiąca.
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu.
 • Liczba godzin przypadających do przepracowania w miesiącu”.
 • Stałe wynagrodzenie w przypadku różnych nieobecności w miesiącu.
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca gdy pracownik w okresie wyczekiwania nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego.

3. Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy:

 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i inne zwolnienia z pracy.
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestoju.
 • Wynagrodzenie za czas przepracowany w miesiącu, w którym pracownik został wezwany przez WKU, Sąd.

4. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy

4.1.Zasady stosowane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop:

 • Współczynnik ekwiwalentu.
 • Ekwiwalent za urlop gdy pracownik otrzymuje tylko stałe składniki wynagrodzenia.
 • Ekwiwalent za urlop gdy pracownik otrzymuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 • Podstawa ekwiwalentu gdy pracownik był nieobecny w pracy w okresie przyjętym do ustalenia podstawy.
 • Ekwiwalent za urlop gdy pracownik otrzymuje składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc.
 • Ekwiwalent za urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu.
 • Zmiana wysokości wynagrodzenia a podstawa ekwiwalentu.

4.2. Zasady stosowane przy ustalaniu wysokości odpraw i odszkodowań  - przykłady.

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:

 • normalne wynagrodzenie,
 • dodatek za godziny nadliczbowe,
 • ryczałt za godziny nadliczbowe.

6. Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzeń w 2022 r. - na praktycznych przykładach:

 • kwoty wolne od potrąceń zmianach wprowadzonych w przepisach podatkowych,
 • kwota wolna w przypadku wypłaty składników wynagrodzenia za okres dłuższy niż miesiąc,
 • kwota wolna w niepełny wymiar etatu,
 • podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń w związku z COVID-19.

7. Rozliczenie wynagrodzeń na liście płac z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polski Ład - na praktycznych przykładach:

 • zasady stosowania ulgi dla pracowników,
 • koszty uzyskania przychodów - możliwość rezygnacji,
 • kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek,
 • likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
 • podwyższenie pierwszego progu podatkowego,
 • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • niska kwota wynagrodzenia na liście płac - zasady rozliczania.

8. Lista płac, gdy pracownik korzysta z nowych zwolnień podatkowych:

 • ulga na powrót,
 • ulga z tytułu wychowywania 4 dzieci,
 • ulga dla emerytów.

9. Lista płac w przypadku uzyskiwania przychodów zwolnionych ze składek.

10. Lista płac w przypadku uzyskiwania przychodów zwolnionych z podatku.

11. Lista płac, gdy pracownik w miesiącu choruje.

Prowadzący: