Strefa merytoryczna
Czas trwania: 16 godzin
Tematyka: Zarządzanie zespołem

Lider zespołu (Szkolenie 4-dniowe)

Wchodząc na stanowisko kierownicze trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność za własny warsztat managerski oraz za rozwój i wyniki pracy swojego zespołu. Konieczny jest pakiet umiejętności, który pozwoli działać skutecznie, osiągać dobre rezultaty i cieszyć się satysfakcją.

Dobry lider potrafi inspirować do działania, rozumie swoich pracowników i ich różnorodność, dzieli się odpowiedzialnością i wie, jak jej wymagać od zespołu. Dzięki takiemu liderowi zespół dobrze współpracuje, staje się coraz bardziej efektywny, dojrzały i samodzielny.

Dobry lider zna różnego rodzaju pułapki i umie ustrzec siebie i zespół przed poważniejszymi błędami. Zna dobre wzorce, skuteczne metody działania i narzędzia. Potrafi budować właściwe relacje i zaangażowanie. Potrafi pociągnąć ludzi za sobą.

Celem szkolenia jest przekazanie wszechstronnej wiedzy na temat praktyk pracy liderskiej oraz przedstawienie, w jaki sposób lider może potęgować rezultaty zespołu i skutecznie zarządzać pracą swoich ludzi.

Szkolenie prowadzone jest w formule warsztatowej, co oznacza aktywne uczestnictwo osób biorących w nim udział, ponieważ jest to najbardziej efektywna forma uczenia się dorosłych.

Szkolenie jest realizowane w trybie 4 dni po 4 h każdego dnia.

Terminy:

1 dzień - 23.02.2023   I   2 dzień - 24.02.2023   I   3 dzień - 02.03.2023   I   4 dzień - 03.03.2023

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Dzień 1:
  • Kim jest lider.
  • Skuteczna komunikacja.
  • Błędy i bariery komunikacyjne, pułapki.
  • Narzędzia komunikacyjne.
  • Aktywne słuchanie, adekwatne pytania.
 2. Dzień 2:
  • Delegowanie zadań i odpowiedzialności, narzędzia delegowania, pułapki.
  • Informacja zwrotna, korzyści, postawa, narzędzia.
  • Narzędzia feedbacku, wpadki.
  • Trudne rozmowy, ocenianie pracowników.
  • NonViolent Communication.
 3. Dzień 3:
  • Postawa - analiza transakcyjna w relacji z pracownikiem.
  • Metoda Komunikat JA.
  • Błędy poznawcze.
  • Budowanie zaangażowania - motywacja wewnętrzna.
  • SDT założenia.
  • Motywacja w kryzysie.
  • Budowanie zaufania.
 4. Dzień 4:
  • Zarządzanie empatyczne.
  • Budowanie strategii, myślenie strategiczne, metody.
  • Zarządzanie zmianą, działania lidera.
  • Case study na podsumowanie programu.

Prowadzący:

Beata Tarnowska-Kupny

Beata Tarnowska-Kupny


Szkoleniowiec specjalizujący się w budowaniu kompetencji lidera, w przywództwie. Posiada praktyczną wiedzę tworzenia sprawnie działających, stabilnych i dobrze zmotywowanych zespołów. Jako mentor, certyfikowany coach PCC ICF oraz trener biznesu prowadzi programy rozwojowe dla managerów, w których łączy cenne, praktyczne doświadczenie w biznesie ze skuteczną metodyką budowania umiejętności i przekazywania wiedzy. Praca z ludźmi oraz towarzyszenie im w rozwoju sprawia jej ogromną satysfakcję i nadaje sens jej działaniu.