Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rozwój osobisty

Lider w organizacji

Rola lidera, kierownika, dyrektora wiąże się z codziennym podejmowaniem decyzji, współpracą z ludźmi oraz zarządzaniem procesami. Wymaga praktycznej wiedzy o tym, jak motywować pracowników i rozwijać ich kompetencje, delegować zadania, rozwiązywać problemy, mierzyć i zwiększać efektywność procesów oraz budować efektywne organizacje.

Nasze szkolenie, to program rozwojowy dla managerów, prowadzony w formie warsztatów. Podczas zajęć uczestnicy nie tylko poznają uznane narzędzia i metody do trwałej zmiany zachowań, ale pod okiem trenera ćwiczą i wdrażają zdobyte umiejętności.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Krok przed wszystkimi - poznaj siebie:
  • Mechanizmy naszego funkcjonowania.
 2. Rola osobowości - Samoświadomość:
  • Pozytywne nastawienie.
  • Poczucie własnej wartości.
  • Wyznaczanie celów zawodowych i osobistych.
  • Odkrywanie osobistych strategii życiowych.
  • Moja osobista postawa a postawy innych.
 3. W centrum uwagi - Jak skutecznie komunikować się z odbiorcami?
  • Pozytywna autoprezentacja.
  • Techniki wywierania wpływu.
  • Rola przekazu niewerbalnego.
  • Jak radzić sobie z własnymi emocjami, tremą?
  • Techniki odpowiadania na pytania, rozwiewania wątpliwości uczestników.
 4. Leadership w prostych krokach - Style kierowania:
  • Funkcje zarządzania: planowanie (cele i zadania zespołu), organizowanie (budowanie wewnętrznej struktury zespołu), kierowanie (delegowanie, motywowanie), kontrolowanie.
  • Przywództwo - predyspozycje przywódcy.
  • Mechanizmy funkcjonowania zespołu na różnych etapach jego rozwoju.
  • Motywowanie pozafinansowe.
 5. Motywowanie bez limitów - Istota motywowania:
  • Analiza czynników podnoszących poziom motywacji.
  • Analiza typowych błędów w motywowaniu i angażowaniu personelu.
  • Znaczenie informacji zwrotnej (feedback) w motywowaniu do pracy.
  • Potrzeba uznania i akceptacji.
  • Uświadamianie kluczowej roli postawy i zachowań lidera w budowaniu ducha zespołu, rozwiązywania trudnych sytuacji, zapobiegania konfliktom.

Prowadzący:

Katarzyna Braś

Katarzyna Braś

Jako Trenerka przeprowadziła kilka tysięcy godzin szkoleń w zakresie komunikacji i budowania zaangażowania zespołu, sprzedaży oraz zarządzania zespołem, a także postaw managerskich.
Jest niezwykle doświadczonym trenerem i mentorem zarówno w obszarze sprzedaży, jak i efektywności osobistej i zespołowej.
Jest certyfikowanym trenerem Action Learning WIAL, absolwentką licznych szkoleń Train the Trainers Academy oraz szkoleń rozwojowych, akredytacja Insight Discovery oraz absolwentką MBA z zakresie ZZL.