Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rozwój osobisty

Lekka i profesjonalna mailowa korespondencja biznesowa

„Lekka i profesjonalna mailowa korespondencja biznesowa” jest szkoleniem o charakterze warsztatowym. Wynika to z faktu, iż większą częścią spotkania jest praca indywidualna, w parach czy małych grupach i pragmatyka - sztuka użycia teorii w praktyce. To najskuteczniejsza forma przyswojenia nowych umiejętności i wykorzystanie czasu szkolenia na zdobycie konkretnych umiejętności. Sednem warsztatu jest praca nad treściami korespondencji, a wartością dodaną są podpowiedzi trenera o narzędziach usprawniających pisanie treści i zasadach, o których warto pamiętać opierając się na komunikacji pisanej. Podczas warsztatu podjęte zostaną takie zagadnienia jak skróty, tematy, adresaci, formatowanie treści, semantyka, czas wysyłania maili, przywitanie oraz pożegnanie i inne. Te kilka godzin warsztatu to inwestycja, z której zwrotem będzie zaoszczędzenie czasu Twojego i Twoich adresatów w przyszłości oraz lepsze rezultaty Waszej pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wstęp.
  • Nasze wyzwania w kontekście komunikacji mailowej, ile dziś czasu zabiera nam przebywanie w obszarze skrzynki mailowej i jak traktujemy obecnie to źródło komunikacji.
  • O informowaniu oraz zbieraniu informacji za pomocą korespondencji mailowej. Co warto przekazywać tym źródłem komunikacji, a czego warto się wystrzegać.
 2. Warsztat właściwy sztuki korespondencji pisanej. Praktyka mająca na celu nabrania umiejętności takich, jak:
  • Odchudzanie treści. Umiejętność usunięcia z treści korespondencji zbędnych treści i pozostawienie w niej tych najistotniejszych. Nauka odróżnienia jednych od drugich.
  • Pozytywne jej zabarwienie. Umiejętność dążenia do celu zamiast uciekania od problemu, czyli ćwiczenie nieintuicyjnej sztuki języka korzyści.
  • Klarownie. Umiejętność nadawania celu korespondencji i wyjaśniania go na właściwym etapie komunikacji, w celu zaoszczędzenia czasu osobie odczytującej wiadomość i uniknięcia szumu komunikacyjnego.
  • Ostatni szlif. Umiejętność estetycznego rozkładu treści, podziału na sekcje, ułatwienia czytania obrazowego i "przelatywania" przez treść bez ryzyka zgubienia wątków i z ułatwieniem powracania do najważniejszych wątków wiadomości. Ważne kwestie powitań i pożegnań oraz zasad stawiania przecinków we właściwych miejscach.
 3. Cenne uzupełnienie zagadnień:
  • Co jeszcze może pomóc w opanowaniu skutecznej komunikacji pisanej, jakie narzędzia nas wesprą, jakie zasady należy stosować, czego unikać, a co pozostaje kwestią dyskusyjną, czyli „to zależy”.
  • Upewnienie się, na ile nasze korespondencje mailowe są bliskie standardów, których chcielibyśmy się trzymać, co idzie nam doskonale, a co warto usprawnić. Określenie swojego planu rozwoju – celu, do którego każdy z uczestników będzie indywidualnie dążył, czyli pomost w przyszłość.

Prowadzący:

Joanna Kominiak

Joanna Kominiak

Wspiera liderów, specjalistów, całe zespoły w rozwoju oraz w podejmowaniu decyzji i w wychodzeniu z impasu. W ostatniej dekadzie brała udział w transformacji organizacji, która ponad dziesięciokrotnie zwiększyła swoją załogę. Wdrażała misję, wizję i wartości, prowadząc warsztaty, dzięki którym koncepcja ta nie tylko zwyczajowo zawisnęła na ścianach, a faktycznie akcentowała zachowania i była drogowskazem w podejmowaniu decyzji. W swojej pracy używa narzędzi z nurtów m.in. design thinking, liberating structures czy problems solving. Na szkoleniach starannie buduje komfortową i angażującą przestrzeń́ dla uczestników. Trafnie diagnozuje potrzeby grupy, skupia się na usprawnieniach tak w relacjach, jak w procesach. Z zamiłowaniem dba o jakość́ materiałów szkoleniowych, zróżnicowane narzędzia i formy pracy. Stawia na doświadczanie w procesie nauki.