Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe

Leasing operacyjny vs leasing finansowy – ujęcie bilansowe vs podatkowe

Celem szkolenia jest zapoznianie uczestników z problematyką związaną z leasingiem. Wskazanie najważniejszych zasad związanych ewidencyjnych transakcji leasingu bilansowego i operacyjnego. Omówienie zastosowania różnic pomiędzy leasingiem bilansowym a podatkowym oraz ich wpływ na wynik finansowy i bilans jednostki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Leasing bilansowy:
  • wycena,
  • ewidencja,
  • inwentaryzacja,
  • prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 2. Leasing operacyjny:
  • wycena,
  • ewidencja,
  • inwentaryzacja,
  • prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
 3. Część praktyczna - przykłady i zadania.

Prowadzący:

Marta Zielińska

Marta Zielińska

Dyplomowana księgowa, przedsiębiorca i wykładowca, który dzieli się swoją pasją już od 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bilansowego i sprawozdawczości. W swojej codziennej pracy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i przejść do rozwijania swojego biznesu. Na co dzień prowadzi 8-osobowy zespół ekspertów księgowych. Dzięki rozwiązywaniu licznych kazusów swoich klientów, chętnie przedkłada zdobyte doświadczenie na własne zajęcia. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów łączy czynny udział w biznesie z przenoszeniem teorii do świata praktyki.