Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe / Rachunkowość

Kursy walut wycena i ewidencja, ujęcie bilansowe vs podatkowe

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników problematyką związaną z kursami walut. Wskazanie najważniejszych zasad ewidencyjnych transakcji walutowych. Omówienie zastosowania różnych kursów walutowych ze względu na prawo podatkowe a prawo bilansowe.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kusy walut stosowane przez:
  • prawo bilansowe,
  • podatek dochodowy,
  • podatek VAT.
 2. Sposoby ewidencji transakcji walutowych w księgach rachunkowych:
  • prawo bilansowe - CIT estoński,
  • prawo podatkowe.
 3. Ustalanie różnic kursowych:
  • różnice kursowe na rozrachunkach,
  • różnice kursowe zagranicznych środków pieniężnych.
 4. Wycena bilansowa:
  • konta rozrachunkowe,
  • konta środków pieniężnych.
 5. Część praktyczna - przykłady i zadania.

Prowadzący:

Marta Zielińska

Marta Zielińska

Dyplomowana księgowa, przedsiębiorca i wykładowca, który dzieli się swoją pasją już od 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bilansowego i sprawozdawczości. W swojej codziennej pracy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i przejść do rozwijania swojego biznesu. Na co dzień prowadzi 8-osobowy zespół ekspertów księgowych. Dzięki rozwiązywaniu licznych kazusów swoich klientów, chętnie przedkłada zdobyte doświadczenie na własne zajęcia. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów łączy czynny udział w biznesie z przenoszeniem teorii do świata praktyki.