Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Kadry / Prawo Pracy / Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Kurs, płace dla zaawansowanych (3-dniowe szkolenie)

Celem Kursu jest uzyskanie lub uzupełnienie przez uczestników wiedzy w zakresie prawidłowego rozliczania list płac w stopniu zaawansowanym.
Kurs został podzielony na 3 dni szkoleniowe.
W ramach kursu omówione zostaną zasady wdrażania i rozliczania świadczeń niepieniężnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1

 1. Zasady dotyczące wypłaty wynagrodzeń:
  • Jakich błędów unikać przy ustalaniu terminu wypłaty składników miesięcznych?
  • Moment powstania przychodu – na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu świadczeń niepieniężnych.
 2. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadkach szczególnych:
  • Choroba tylko w dni robocze.
  • Choroba tylko w dni wolne od pracy.
  • Przepracowanie części dnia i niezdolność w tym samym dniu.
  • Łączenie rodzicielskiego z pracą zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część.
 3. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.
 4. Rozliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń w przypadku zgonu pracownika.
 5. Umowa o zakazie konkurencji – zasady ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania.
 6. Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/ lub opodatkowania z uwzględnieniem zmian od 2023 roku

Dzień 2

 1. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę.
 2. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu w przypadku umów cywilnoprawnych.
 3. Rozliczanie umów o pracę i cywilnoprawnych z cudzoziemcami w różnych przypadkach
 4. Zasady ustalania podstawy składek i podatku w przypadku pracowników delegowanych.
 5. Zasady ustalania podstawy składek i podatku w przypadku kierowców w transporcie międzynarodowym.
 6. PPK na listach płac:
  • Moment powstania przychodu a wpływ na pobór zaliczki na podatek dochodowy.
  • Sytuacje w których nie nalicza się wpłaty w części finansowanej przez pracownika.
  • Deklaracja rezygnacji uczestnika PPK i jej wpływ na listy płac.
  • Deklaracja dotycząca stosowania wpłaty obniżonej - zasady ujmowania na listach płac.
 7. Zasady korygowania listy płac:
  • Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  • Rozliczenie zaniżonej podstawy wymiaru składek i/lub podstawy do opodatkowania.
  • Odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia.
  • Korekta nadpłaconego wynagrodzenia.

Dzień 3

Świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa:

 1. Jak unikać błędów przy ustalaniu prawa do różnych świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa.
 2. Zasady ustalania podstawy zasiłkowej w przypadkach szczególnych:
  • Składniki nieuwzględniane w podstawie a przekroczenie rocznej podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Różne terminy wypłaty - wpływ na ustalenie podstawy.
  • Jak uwzględnić składnik za niepełny kwartał, półrocze lub rok.
  • Różne przypadki zmiany zasad wynagradzania i ich wpływ na podstawę zasiłkową.
  • Zmiana wymiaru czasu pracy zasady przeliczania podstawy.
  • Umowy cywilnoprawne z pracownikiem - ich wpływ na podstawę.
 3. Zasady ustalania podstawy zasiłkowej dla pracowników oddelegowanych.
 4. Zasady ustalania podstawy zasiłkowej dla zleceniobiorców w różnych przypadkach.
 5. Błędne rozlicznie świadczenia, zasady korygowania:
  • W przypadku wypłaty zawyżonego świadczenia.
  • W przypadku zaniżonego świadczenia.
  • W przypadku błędnego określenia rodzaju należnego świadczenia.

Rozliczanie urlopu wychowawczego:

 1. Ustalanie podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.
 2. Urlopy wychowawcze w deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.
 3. W przypadku przebywania wyłącznie na urlopie wychowawczym.
 4. W przypadku łączenia urlopu wychowawczego z wykonywaniem pracy/ zlecenia na rzecz własnego lub innego pracodawcy.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.

W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.