Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Fakturowanie i KSeF / Podatek VAT

KSeF w Twojej Firmie – elektroniczne fakturowanie od 2024 r. w pigułce

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej, czyli tzw. e-faktury w ramach Krajowego Systemu e-Faktur. Program bazuje na aktualnym stanie prawnym, wynikającym z nowelizacji wprowadzającej obligatoryjność KSeF od 2024 r.

Szkolenie podzielone jest na dwie części. Podczas pierwszej części omówione zostaną zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur w praktycznym ujęciu.

W drugiej części szkolenia omówiona zostanie struktura faktury logicznej przedstawiającej treść e-faktury.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla księgowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz biur rachunkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Część I - Jak prawidłowo wdrożyć KSeF w firmie?

1. Ważne daty, czyli ile mamy czasu...
2. Faktura ustrukturyzowana w praktyce UE i PL:

a. Faktury ustrukturyzowane wg polskiej ustawy i Dyrektywy UE.
b. Faktura ustrukturyzowana a faktura elektroniczna.
c. Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści.
d. Wystawienie faktury w ustrukturyzowanej od 2024 r.
e. Terminy wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
f. Elementy faktury ustrukturyzowanej.
g. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

3. Proces wystawienia faktury:

a. Rodzaje dokumentów wystawianych przy użyciu w KSeF.
b. Walidacja faktury wysłanej do KSeF w celu wystawienia.
c. Informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych.
d. Weryfikacja uprawnień osoby/podmiotu do korzystania z KSeF:

 • Różne sposoby uwierzytelnienia.
 • Jak zrobić to najlepiej w firmie?
 • Jak zrobić to najlepiej w biurze rachunkowym?
 • Jak zrobić to najlepiej w JST i GV?
 • FV dla konsumenta.
 • FV dla firm.
 • FV dla JSFP.
 • Otrzymywanie faktur w KSeF oraz dostęp do faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF.
 • Numer faktury ustrukturyzowanej a JPK.
 • Refakturowanie.
 • Duplikaty.
 • Noty korygujące.

4. Korzyści wynikające z KSeF:

a. 40-dniowy zwrot podatku VAT.
b. Ułatwione stosowanie korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy.
c. Brak konieczności dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych.
d. Brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur.
e. Zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

5. Ryzyka podatkowe:

a. Awaria systemu.
b. Nr KSeF w przelewach bankowych.
c. Kary pieniężne.

Część II - Nowa treść FV od 2024 r.:

1. Nagłówek faktury.
2. Dane sprzedawcy i nabywcy.
3. Podmiot trzeci na fakturze Przedmiot sprzedaży.
4. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
5. Data wystawienia wg nowej regulacji.
6. Kursy walutowe - jak ustalić?
7. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur?
8. Wymogi dla faktur korygujących.
9. Wymogi dla faktur zaliczkowych.
10. Węzeł „Rozliczenie”.
11. Węzeł „Płatność”.
12. Węzeł „Warunki Transakcji”.
13. Stopka e-Faktury.

Pytania i odpowiedzi Uczestników.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska


Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.


Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.


Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.


Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.