Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: KSeF i fakturowanie

KSeF w obrocie z zagranicą i zagranicznymi podmiotami zarejestrowanymi do VAT w Polsce

Zapraszamy na szkolenie z zakresu faktur ustrukturyzowanych w obrocie międzynarodowym. Omówiona zostanie problematyka wystawiania i udostępniania faktur w eksporcie, wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, eksporcie usług i dostawach towarów z montażem. Poruszona zostanie także specyfika samofakturowania międzynarodowego, przemieszczeń nietransakcyjnych oraz transakcji na rzecz zagranicznych podmiotów zarejestrowanych do VAT w Polsce.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za fakturowy obrót z zagranicą w firmie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zakres obowiązkowego KSeF dla obrotu międzynarodowego:
  • Harmonogram wdrażania obowiązkowego KSeF.
  • Wykorzystanie doświadczeń grupy w wejściu do KSeF.
  • Podatnicy wyłączeni z obowiązku wystawiania faktur w KSeF.
  • Faktury od/ dla firm zagranicznych.
  • Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z zagranicy.
 2. Uzyskanie dostępu do KSeF:
  • Uprawnienia pierwotne a dalsze nadawanie uprawnień.
  • Samofakturowanie w obrocie międzynarodowym a uprawnienia.
 3. Proces wystawiania i przesyłania e-faktury do KSeF oraz do kontrahenta:
  • Moment wystawienia faktury.
  • Schemat XSD - konieczność zapewnienia danych do FA(2).
  • Typy faktur w KSeF (VAT, ZAL, ROZ, KOR).
  • Pola obowiązkowe/fakultatywne/dobrowolne na e-fakturze.
  • Likwidacja not księgowych.
  • Wizualizacja e-faktury.
  • Kod QR na fakturze.
  • Metody udostępnienia faktury dla podmiotu zagranicznego.
  • Kiedy nie trzeba udostępniać faktury podmiotom zagranicznym.
 4. Specyficzne transakcje w KSeF:
  • Samofakturowanie.
  • Przemieszczenia nietransakcyjne (WDT/WNT).
  • Transakcje łańcuchowe.
  • Sprzedaż na rzecz zagranicznych podmiotów zarejestrowanych do VAT w Polsce.
 5. Proces odbierania e-faktury przez zagranicznych kontrahentów:
  • Sposób udostępnienia e-faktury a data otrzymania e-faktury.
  • Kalkulacja terminów płatności.
  • Konieczność zmiany obiegu faktur sprzedażowych.
  • Wyzwania związane z fakturami zakupowymi.
 6. Awaria KSeF i tryb off-line:
  • Rodzaje awarii i niedostępności KSef.
  • Procedury postępowania w trakcie awarii.
 7. Korzyści ze stosowania e-faktur.
 8. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów bankowych.
 9. Kary pieniężne za błędy w KSeF.
 10. Pytania Uczestników.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.