Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: KSeF i fakturowanie / Podatek VAT

KSeF – nowe wyzwanie dla Biur Rachunkowych

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić na szkolenie, które do tematyki KSeF odnosi się przez perspektywę podmiotów usługowo prowadzących księgi podatkowe (tzw. Biura Rachunkowe). Przepisy o dobrowolnym KSeF obowiązują od roku 2022.

Pomimo przesunięcia obowiązkowego KSeF, w przyszłym roku wystawianie faktury ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe. Przesunięcie nie powinno zasadniczo zmienić wdrożonych rozwiązań ani przepisów prawnych regulujących zasady fakturowania w KSeF. Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia, którego celem jest przybliżenie Państwu zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur.

Wprowadzenie KSeF zmieni całkowicie sposób wystawiania i otrzymywania faktur w obrocie krajowym, co znacząco również wpłynie na obieg dokumentów pomiędzy Biurami Rachunkowymi oraz ich Klientami.

W trakcie szkolenie omówimy zatem zagadnienia wg nas istotne dla Biur Rachunkowych, przykładowo:

 • definicję oraz specyfikę faktury ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF),
 • znaczenia numeru nadawanego fakturze przez KSeF,
 • określenie daty wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • sposób ujęcia faktury ustrukturyzowanej w księgach podatkowych,
 • sposób przekazania faktur ustrukturyzowanych przez Klientów do Biura Rachunkowego,
 • w jakich sytuacjach będzie możliwe odliczenia VAT w przypadku faktur otrzymanych poza KSeF w okresie obowiązkowego KSeF?
 • sposoby nadawania uprawnień Biuru Rachunkowemu przez Klienta do określonych czynności w KSeF,
 • istotne różnice w przypadku nadania uprawnień Biuru Rachunkowemu w zależności od formy organizacyjnej w jakiej działa Biuro Rachunkowe,
 • czy nadanie określonych uprawnień Biuru Rachunkowemu przez Klienta zwiększa zakres odpowiedzialności Biura Rachunkowego?

W trakcie szkolenia prowadzący odpowiedzą ponadto na inne Państwa wątpliwości związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem KSeF w odniesieniu do relacji Biuro Rachunkowe – Klient.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF):
  • definicja faktury ustrukturyzowanej,
  • obowiązek i okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych (sprzedażowych oraz zakupowych),
  • obowiązek przekazania faktur ustrukturyzowanych na żądanie organów podatkowych,
  • dostęp do faktur zakupowych w KSeF przez polskiego podatnika VAT,
  • dostęp do faktur zakupowych w KSeF przez osoby i podmioty nie będące polskimi podatnikami VAT,
  • czy można uzyskać duplikat faktury ustrukturyzowanej?
  • czy obowiązek wystawiania i otrzymywania faktur w KSeF będzie dotyczył również podatników zwolnionych?
 2. Numer systemowy nadany fakturze przez KSeF:
  • numer faktury a numer systemowy nadawany przez KSeF,
  • znaczenie numeru systemowego nadawanego przez KSeF,
  • elementy nr systemowego KSeF,
  • czy numer KSeF należy umieszczać na fakturze przekazanej nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej?
  • sposób ujęcia faktury wystawionej w KSeF w JPK oraz innych księgach podatkowych.
 3. Data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej:
  • data wystawienia faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
  • data wystawienia faktury widoczna na wydruku lub obrazie faktury a prawna data wystawienia.
 4. Wystawianie faktur w KSeF - opcje techniczne:
  • wystawianie faktur w KSeF przy użyciu nieodpłatnych narzędzi oferowanych przez Ministerstwo Finansów,
  • wystawianie faktur w KSeF przy użyciu oprogramowania zintegrowanego z KSeF,
  • inne opcje wystawiania faktur w KSeF,
  • wystawianie faktur przez Biuro Rachunkowe za Klienta - jakie uprawnienia i jakie narzędzia są do tego potrzebne?
 5. Sposób przekazania faktur ustrukturyzowanych do Biura Rachunkowego:
  • możliwość pobrania z KSeF faktur Klienta przez Biuro Rachunkowe do systemu Biura Rachunkowego,
  • pobranie z KSeF faktur przez Klienta oraz ich przekazanie Biuru Rachunkowemu w uzgodnionej postaci,
  • pobranie z KSeF faktur przez Klienta bezpośrednio do systemu Biura Rachunkowego.
 6. Nadawanie uprawnień Biurom Rachunkowym do korzystania z KSeF przez Klientów:
  • rozpoczęcie korzystania z KSeF przez Biuro Rachunkowe oraz jego Klientów,
  • rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
  • sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF dla Biura Rachunkowego działającego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF dla Biura Rachunkowego działającego w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • tokeny przekazane Klienta dla Biura Rachunkowego jako narzędzie autoryzacyjne do określonych operacji w KSeF w imieniu Klienta (np. dostęp do faktur wystawionych w KSeF),
  • tokeny utworzone we własnym imieniu przez Biuro Rachunkowe - kiedy mogą być wykorzystane jako narzędzie autoryzacyjne do określonych operacji w KSeF w imieniu Klienta (np. dostęp do faktur wystawionych w KSeF),
  • sposób nadawania uprawnień przez Biuro Rachunkowe swoim pracownikom oraz skutki nadania takich uprawnień w relacji z Klientami w zależności o formy prawnej działalności Biura Rachunkowego,
  • odpowiedzialność karno-skarbowa Biura Rachunkowego jako podmiotu korzystającego z uprawnień do korzystania z KSeF nadanych przez Klienta.
 7. Faktura ustrukturyzowana a rozliczenia podatkowe:
  • data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego VAT oraz PIT/CIT,
  • data otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
  • data otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku VAT,
  • faktura w KSeF a kurs waluty z uwzględnieniem nowej alternatywnej metody ustalania kursu walutowego od lipca 2024 r.,
  • moment dokonania korekty in minus podatku należnego i naliczonego w przypadku faktur korygujących w KSeF - specyfika do końca czerwca 2023 r.,
  • moment dokonania korekty in minus podatku należnego i naliczonego w przypadku faktur korygujących w KSeF - od lipca 2024 r.,
  • zmiana zasad rozliczania korekt in minus od lipca 2024 r. w przypadku faktur korygujących innych niż wystawione w KSeF,
  • czy można otrzymać duplikat faktury wystawionej w KSeF?
  • czy nota korygująca do faktury ustrukturyzowanej jest skuteczna prawnie?
  • czy można anulować fakturę wystawioną w KSeF?
 8. Faktury wystawiane i otrzymane poza KSeF zgodnie z prawem od lipca 2024 r. (możliwe do ujęcia w rozliczeniu podatkowym):
  • bilety stanowiące faktury,
  • paragony stanowiące faktury uproszczone - do końca 2024 r.,
  • faktury wystawiane bezpośrednio z kas rejestrujących - do końca 2024 r.,
  • faktury wystawione w okresie niedostępności KSeF (tzw. tryb „offline”),
  • faktury wystawione w okresie awarii KSeF.
 9. Płatności za faktury ustrukturyzowane - rewolucja od lipca 2024 r.:
  • specyfika płatności za faktury ustrukturyzowana przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności od lipca 2024 r.,
  • specyfika płatności za faktury ustrukturyzowana przy użyciu zwykłego przelewu od stycznia 2025 r.,
  • zapłata zaliczek podzieloną płatnością.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.