Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Fakturowanie i KSeF / Podatek VAT

KSeF – nowe wyzwanie dla Biur Rachunkowych

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić na szkolenie, które do tematyki KSeF odnosi się przez perspektywę podmiotów usługowo prowadzących księgi podatkowe (tzw. Biura Rachunkowe).

Przepisy o dobrowolnym KSeF obowiązują od roku 2022. Dodatkowo uchwalono już przepisy o obowiązkowym KSeF, które będą obowiązywać od lipca 2024 r. Częściowo przepisy te wprowadziły też zmiany już od września 2023 r.

Wprowadzenie KSeF zmieni całkowicie sposób wystawiania i otrzymywania faktur w obrocie krajowym, co znacząco również wpłynie na obieg dokumentów pomiędzy Biurami Rachunkowymi oraz ich Klientami.

W trakcie szkolenie omówimy zatem zagadnienia wg nas istotne dla Biur Rachunkowych, przykładowo:

  • definicję oraz specyfikę faktury ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF),
  • znaczenia numeru nadawanego fakturze przez KSeF,
  • określenie daty wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
  • sposób ujęcia faktury ustrukturyzowanej w księgach podatkowych,
  • sposób przekazania faktur ustrukturyzowanych przez Klientów do Biura Rachunkowego,
  • w jakich sytuacjach będzie możliwe odliczenia VAT w przypadku faktur otrzymanych poza KSeF od lipca 2024 r.?
  • sposoby nadawania uprawnień Biuru Rachunkowemu przez Klienta do określonych czynności w KSeF,
  • istotne różnice w przypadku nadania uprawnień Biuru Rachunkowemu w zależności od formy organizacyjnej w jakiej działa Biuro Rachunkowe,
  • czy nadanie określonych uprawnień Biuru Rachunkowemu przez Klienta zwiększa zakres odpowiedzialności Biura Rachunkowego?

W trakcie szkolenia prowadzący odpowiedzą ponadto na inne Państwa wątpliwości związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem KSeF w odniesieniu do relacji Biuro Rachunkowe - Klient.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF):

a) definicja faktury ustrukturyzowanej,

b) obowiązek i okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych (sprzedażowych oraz zakupowych),

c) obowiązek przekazania faktur ustrukturyzowanych na żądanie organów podatkowych,

d) dostęp do faktur zakupowych w KSeF przez polskiego podatnika VAT,

e) dostęp do faktur zakupowych w KSeF przez osoby i podmioty nie będące polskimi podatnikami VAT,

f) czy można uzyskać duplikat faktury ustrukturyzowanej?

g) czy obowiązek wystawiania i otrzymywania faktur w KSeF będzie dotyczył również podatników zwolnionych?

2. Numer systemowy nadany fakturze przez KSeF:

a) nr faktury a numer systemowy nadawany przez KSeF,

b) znaczenie numeru systemowego nadawanego przez KSeF,

c) elementy nr systemowego KSeF,

d) czy nr KSeF należy umieszczać na fakturze przekazanej nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej?

e) sposób ujęcia faktury wystawionej w KSeF w JPK oraz innych księgach podatkowych.

3. Data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej:

a) data wystawienia faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,

b) data wystawienia faktury widoczna na wydruku lub obrazie faktury a prawna data wystawienia.

5. Wystawianie faktur w KSeF - opcje techniczne:

a) wystawianie faktur w KSeF przy użyciu nieodpłatnych narzędzi oferowanych przez Ministerstwo Finansów,

b) wystawianie faktur w KSeF przy użyciu oprogramowania zintegrowanego z KSeF,

c) inne opcje wystawiania faktur w KSeF,

d) wystawianie faktur przez Biuro Rachunkowe za Klienta - jakie uprawnienia i jakie narzędzia są do tego potrzebne?

5. Sposób przekazania faktur ustrukturyzowanych do Biura Rachunkowego:

a) możliwość pobrania z KSeF faktur Klienta przez Biuro Rachunkowe do systemu Biura Rachunkowego,

b) pobranie z KSeF faktur przez Klienta oraz ich przekazanie Biuru Rachunkowemu w uzgodnionej postaci,

c) pobranie z KSeF faktur przez Klienta bezpośrednio do systemu Biura Rachunkowego.

6. Nadawanie uprawnień Biurom Rachunkowym do korzystania z KSeF przez Klientów:

a) rozpoczęcie korzystania z KSeF przez Biuro Rachunkowe oraz jego Klientów,

b) rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,

c) sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF dla Biura Rachunkowego działającego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej,

d) sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF dla Biura Rachunkowego działającego w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza,

e) tokeny przekazane Klienta dla Biura Rachunkowego jako narzędzie autoryzacyjne do określonych operacji w KSeF w imieniu Klienta (np. dostęp do faktur wystawionych w KSeF),

f) tokeny utworzone we własnym imieniu przez Biuro Rachunkowe - kiedy mogą być wykorzystane jako narzędzie autoryzacyjne do określonych operacji w KSeF w imieniu Klienta (np. dostęp do faktur wystawionych w KSeF),

g) sposób nadawania uprawnień przez Biuro Rachunkowe swoim pracownikom oraz skutki nadania takich uprawnień w relacji z Klientami w zależności o formy prawnej działalności Biura Rachunkowego,

h) odpowiedzialność karno-skarbowa Biura Rachunkowego jako podmiotu korzystającego z uprawnień do korzystania z KSeF nadanych przez Klienta.

7. Faktura ustrukturyzowana a rozliczenia podatkowe:

a) data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego VAT oraz PIT/CIT,

b) data otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,

c) data otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku VAT,

d) faktura w KSeF a kurs waluty z uwzględnieniem nowej alternatywnej metody ustalania kursu walutowego od lipca 2024 r.,

e) moment dokonania korekty in minus podatku należnego i naliczonego w przypadku faktur korygujących w KSeF - specyfika do końca czerwca 2023 r.,

f) moment dokonania korekty in minus podatku należnego i naliczonego w przypadku faktur korygujących w KSeF - od lipca 2024 r.,

g) zmiana zasad rozliczania korekt in minus od lipca 2024 r. w przypadku faktur korygujących innych niż wystawione w KSeF,

h) czy można otrzymać duplikat faktury wystawionej w KSeF?

i) czy nota korygująca do faktury ustrukturyzowanej jest skuteczna prawnie?

j) czy można anulować fakturę wystawioną w KSeF?

8. Faktury wystawiane i otrzymane poza KSeF zgodnie z prawem od lipca 2024 r. (możliwe do ujęcia w rozliczeniu podatkowym):

a) bilety stanowiące faktury,

b) paragony stanowiące faktury uproszczone - do końca 2024 r.,

c) faktury wystawiane bezpośrednio z kas rejestrujących - do końca 2024 r.,

d) faktury wystawione w okresie niedostępności KSeF (tzw. tryb „offline”),

e) faktury wystawione w okresie awarii KSeF.

9. Płatności za faktury ustrukturyzowane - rewolucja od lipca 2024 r.

a) specyfika płatności za faktury ustrukturyzowana przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności od lipca 2024 r.,

b) specyfika płatności za faktury ustrukturyzowana przy użyciu zwykłego przelewu od stycznia 2025 r.,

c) zapłata zaliczek podzieloną płatnością.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk


Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.