Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: KSeF i fakturowanie / Podatek VAT

KSeF krok po kroku. Model wdrożenia czynności, które podatnicy muszą podjąć w celu dostosowania systemów księgowych do faktur ustrukturyzowanych

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, wręcz ”krok po kroku”, zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych.

W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na wypracowanym modelu, działanie w aspekcie praktycznym systemu KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych.

Wskazane będą metody autoryzacji z KSeF, przekazywania uprawnień innym podmiotom/osobom do logowania się w systemie, wprowadzania danych obowiązkowych i fakultatywnych w zakresie pozycji fakturowych, wystawiania korekt, akceptacji faktur ustrukturyzowanych, ich wysyłki do kontrahentów i odbioru z KSeF do własnego środowiska księgowego.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców - praktyków i teoretyków.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Faktury ustrukturyzowane (u-faktury):
  • pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
  • kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania u-faktur?
  • fakturowanie w transakcjach transgranicznych - zasady,
  • jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
  • sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
  • dokumentowanie zaliczki na u-fakturze,
  • procedura marży w ramach u-faktur,
  • refakturowanie - zasady,
  • spełnienie przez podatników warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur,
  • zasady przechowywania u-faktur - czy warto posiadać domowe archiwum?
  • u-faktura, a płatność gotówkowa,
  • proces akceptacji odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
  • czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
  • likwidacja duplikatów faktur.
 2. Działanie systemu KSeF:
  • Krajowy System e-Faktur - zasady wdrożenia,
  • uwierzytelnianie się podatnika w KSeF,
  • sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
  • omówienie zasad korzystania z druku ZAW-FA,
  • migracja danych do KSeF - wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
  • wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,
  • jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,
  • przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych.
 3. Dane na u-fakturze:
  • zgoda KE na możliwość żądania większej ilości danych na u-fakturach,
  • nowa robocza wersja struktury logicznej dla u-faktury,
  • pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
  • pozycje opcjonalne u-faktury,
  • pozycje fakultatywne u-faktury - w jakich sytuacjach się pojawiają?
  • określenie momentu wystawienia u-faktury,
  • kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
  • czy jest możliwy odbiór faktury poza systemem KSeF?
  • wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ),
  • korekty faktur „zwykłych” - czy „po staremu” czy w KSeF?
  • korekty u-faktur - treść i postać korekty,
  • zasadność istnienia not korygujących,
  • czy można anulować u-fakturę?
 4. Zachęty dla podatników do stosowania u-faktur:
  • zasady szybszego zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika,
  • nowe zasady rozliczania korekt u-faktur,
  • dostarczanie struktury logicznej dla faktur JPK_FA.

Prowadzący:

Andrzej Malenta

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.