Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 – Podatek dochodowy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z treścią KSR nr 2 - Podatek dochodowy. Wskazanie najważniejszych zasad ustalania podatku dochodowego oraz podatku odroczonego. Praktyczne zastosowanie standardu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Omówienie treści KSR.
  2. Wskazanie najważniejszych punktów KRS z punktu widzenia praktycznego.
  3. Omówienie przykładów liczbowych zawartych w standardzie.

Prowadzący:

Marta Zielińska

Marta Zielińska

Dyplomowana księgowa, przedsiębiorca i wykładowca, który dzieli się swoją pasją już od 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bilansowego i sprawozdawczości. W swojej codziennej pracy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i przejść do rozwijania swojego biznesu. Na co dzień prowadzi 8-osobowy zespół ekspertów księgowych. Dzięki rozwiązywaniu licznych kazusów swoich klientów, chętnie przedkłada zdobyte doświadczenie na własne zajęcia. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów łączy czynny udział w biznesie z przenoszeniem teorii do świata praktyki.