Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe

Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej

Poprawne ustalenie, jakie wydatki są kosztem podatkowym oraz w jakim momencie można je rozliczyć to warunek prawidłowo zadeklarowanego podatku dochodowego. Jest to szczególne wyzwanie dla prowadzących księgi rachunkowe, ponieważ ujęcie wydatku w tej ewidencji nie oznacza, że w tym samym czasie jest on kosztem podatkowym. Nie ułatwiają pracy księgowemu interpretacje i orzecznictwo sądowe, które potrafią być ze sobą sprzeczne. Szkolenie ma na celu pokazanie, jak mimo wszystkich tych problemów ustalić koszty podatkowe prawidłowo. Prezentacja tematu szkolenia będzie zaprezentowana w oparciu o przykłady praktyczne.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Definicja kosztu podatkowego:
  • ustalenie celu poniesienia wydatku przez osoby odpowiedzialne za kontrolę merytoryczną,
  • wydatki nie stanowiące kosztu bezwarunkowo i warunkowo,
  • szczególne udokumentowanie wydatków (paragony bez NIP, usługi niematerialne).
 2. Wyłączenia z kosztów podatkowych:
  • kosztów finansowania dłużnego,
  • wydatków zapłaconych gotówką ponad limit, na niewłaściwe konto lub poza MPP.
 3. Moment rozliczenia wydatku w kosztach podatkowych:
  • koszty bezpośrednie - definicja, rozliczenie w różnych latach podatkowych,
  • koszty pośrednie - ustalenie jakiego okresu dotyczą oraz momentu ujęcia w księgach rachunkowych,
  • problem z rozliczeniem w czasie kosztów podatkowych (interpretacje i orzecznictwo),
  • uproszczone zasady rozliczania kosztów dla osób prowadzących księgę przychodów i rozchodów.
 4. Szczególne zasady rozliczania w kosztach podatkowych wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
 5. Korekty kosztu podatkowego rozliczane wstecz i na bieżąco.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.