Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Kontrole podatkowe

Kontrole podatkowe PIT, CIT, VAT z danych pozyskanych z JPK podmiotów medycznych. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?

Szkolenie ma na celu zidentyfikowanie ryzyka dla podmiotów medycznych wynikających ze złożonych JPK od października 2020 roku. Urzędy skarbowe będą wykorzystywać dane z plików JPK do różnych kontroli przeprowadzanych u podatników. Omówione zostaną potencjalne dane z JPK, które prezentują podmioty lecznicze w zakresie kontroli PIT, CIT i VAT niezależnie czy podmiot leczniczy ma status SP ZOZ czy spółki kapitałowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wskazanie jakie oznaczenia są szczególnie istotne dla organu w kontekście złożonych nowych plików JPK.

2. Co mówi urzędnikom skarbowym ewidencja sprzedaży i zakupu? Kontrole podatkowe z użyciem danych z JPK w zakresie VAT:


a) podatku VAT z punktu widzenia opodatkowania prezentów, darowizn oraz świadczenia usług na cele osobiste,
b) weryfikacja stosowania MPP przez określone branże w kontekście sankcji za brak umieszczenia sformułowania na fakturze i braku płatności z użyciem MPP,
c) sprzedaż pojazdów w tym ambulansów a zastosowana stawka VAT i podstawa opodatkowania,
d) usługi niematerialne w tym usługi szkoleniowe a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT i właściwa stawka VAT,
e) faktura uproszczona w nowym JPK_VAT i jej prawidłowe wystawianie w kontekście nowych objaśnień MF i sankcji dla podmiotu medycznego jako sprzedawcy,
f) raporty zbiorcze sprzedaży detalicznej podmiotu medycznego i ich weryfikacja w kontekście kas online,
g) prawidłowe odliczanie VAT w ewidencji zakupu a oznaczenia wskazane przez sprzedawców,
h) odliczenie VAT z właściwie wystawionego paragonu,
i) weryfikacja rozliczenia korekty proporcji rocznej poprzez zastosowanie symbolu WEW w ewidencji zakupu podmiotu medycznego,
j) sprzedaż wyrobów medycznych z oznaczeniem GTU 09 w kontekście właściwej stawki VAT zastosowanej przez podmiot medyczny,
k) sprzedaż towarów przez podmiot medyczny a zastosowanie MPP z punktu widzenia oznaczenia GTU 05 i GTU 06.

3. Co mówi urzędnikom skarbowym ewidencja sprzedaży i zakupu? Kontrole podatkowe z użyciem danych z JPK w zakresie PIT i CIT:

a) podatku PIT z punktu widzenia nieodpłatnych świadczeń takich jak prezenty czy świadczenia usług na cele osobiste  w kontekście oznaczenia WEW,
b) ujęcie w kosztach podatkowych usług niematerialnych zakupionych przez podmioty medyczne i zaprezentowanych przez sprzedawców z symbolem GTU 12,
c) oznaczenie symbolem TP i jego weryfikacja w kontekście dokumentacji cen transferowych przez podmioty medyczne jako podmioty powiązane,
d) zakup objęty obowiązkiem MPP a ujęcie w kosztach podatkowych,
e) zakup pojazdów oznaczonych u sprzedawców symbolem GTU 07 a zastosowana stawka amortyzacji przez podmiot medyczny,
f) zakup wyrobów medycznych przez podmiot medyczny i ujęcie jego w rozliczeniach podatkowych w kontekście CIT, znaczenie oznaczenia GTU 09 przez sprzedawcę,
g) zakup leków przez podmiot leczniczy i ich ujęcie w księgach z punktu widzenia oznaczenia dokonywanego przez sprzedawcę GTU 09.

4. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT:

a) autokorekta JPK VAT,
b) korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego,
c) zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianie wynikającej  Tarczy Antykryzysowej,
d) odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.

Prowadzący: