Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Kontrole podatkowe / Szkolenia dla ochrony zdrowia

Kontrole podatkowe PIT, CIT, VAT z danych pozyskanych z JPK podmiotów medycznych. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?

Szkolenie ma na celu zidentyfikowanie ryzyka dla podmiotów medycznych wynikających ze złożonych JPK ale i widocznych faktur w KSeF. Urzędy skarbowe będą wykorzystywać dane z plików JPK oraz z KSeF do różnych kontroli przeprowadzanych u podatników. Omówione zostaną potencjalne dane z JPK i KSeF, które prezentują podmioty lecznicze w zakresie kontroli PIT, CIT i VAT niezależnie czy podmiot leczniczy ma status SP ZOZ czy spółki kapitałowej.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wskazanie jakie oznaczenia są szczególnie istotne dla organu w kontekście złożonych w 2023 plików JPK i ich zgodność z prezentowanymi w KSeF fakturami.

2. Co mówi urzędnikom skarbowym ewidencja sprzedaży i zakupu w kontekście faktur w KSeF i JPK? Kontrole podatkowe z użyciem danych z JPK i KSeF w zakresie VAT:

a) podatku VAT z punktu widzenia opodatkowania prezentów, darowizn oraz świadczenia usług na cele osobiste,

b) weryfikacja stosowania MPP przez określone branże w kontekście sankcji za brak umieszczenia sformułowania na fakturze i braku płatności z użyciem MPP,

c) sprzedaż środków trwałych a zastosowana stawka VAT i podstawa opodatkowania,

d) usługi niematerialne w tym usługi szkoleniowe a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT i właściwa stawka VAT,

e) faktura uproszczona w nowym JPK_VAT i jej prawidłowe wystawianie w kontekście nowych objaśnień MF i sankcji dla podmiotu medycznego jako sprzedawcy,

f) raporty zbiorcze sprzedaży detalicznej podmiotu medycznego i ich weryfikacja w kontekście kas online i prezentacji faktur dla pacjentów w KSeF,

g) prawidłowe odliczanie VAT w ewidencji zakupu a oznaczenia wskazane przez sprzedawców, h) odliczenie VAT z właściwie wystawionego paragonu,

i) weryfikacja rozliczenia korekty proporcji rocznej poprzez zastosowanie symbolu WEW w ewidencji zakupu podmiotu medycznego i porównanie z danymi z KSeF,

j) faktury wystawiane na NZF i ich widoczność w KSeF,

k) terminowość wystawienia faktury a KSeF dla gabinetów lekarskich, kiedy podmiot medyczny będzie widział fv od lekarzy w KSeF?

3. Co mówi urzędnikom skarbowym ewidencja sprzedaży i zakupu w JPK w porównaniu z KSeF? Kontrole podatkowe z użyciem danych z JPK i KSeF w zakresie PIT i CIT:

a) podatku PIT z punktu widzenia nieodpłatnych świadczeń takich jak prezenty czy świadczenia usług na cele osobiste w kontekście oznaczenia WEW oraz faktur wprowadzonych przez dostawców dla podmiotu medycznego w KSeF,

b) ujęcie w kosztach podatkowych usług niematerialnych zakupionych przez podmioty medyczne i zaprezentowanych przez sprzedawców z symbolem GTU 12,

c) oznaczenie symbolem TP i jego weryfikacja w kontekście podstawy opodatkowania przez podmioty medyczne jako podmioty powiązane , faktury w KSeF z weryfikacją ceny netto pod kątem jej rynkowości,

d) zakup objęty obowiązkiem MPP a ujęcie w kosztach podatkowych,

e) zakup pojazdów oznaczonych u sprzedawców symbolem GTU 07 a zastosowana stawka amortyzacji przez podmiot medyczny,

f) zakup wyrobów medycznych przez podmiot medyczny i ujęcie jego w rozliczeniach podatkowych w kontekście CIT, istotność stawki VAT z punktu widzenia obciążenia wyniku finansowego

4. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT w stosunku do zawartości KSeF:

a) autokorekta JPK VAT,

b) korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego,

c) zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianie wynikającej ze stosowania KSeF,

d) odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT,

e) nieterminowe wystawiania faktur w KSeF - problem gabinetów lekarskich.

 

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.


Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.


Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.