Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Kontrole podatkowe

Kontrole podatkowe PIT, CIT, VAT, akcyza z danych pozyskanych z JPK w 2021 roku w przedsiębiorstwach WODKAN. Co widzi organ podatkowy i jak to będzie wykorzystywał?

Szkolenie ma na celu zidentyfikowanie ryzyka dla przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych wynikających ze złożonych JPK od października 2020 roku. Nowelizacja ustawy o KAS wprowadza rozszerzone uprawnienia organów podatkowych, celem jest jeszcze większe uszczelnienie systemu podatkowego, szczególnie po obciążającej budżet pandemii. Omówione zostaną potencjalne dane z JPK, które prezentują podmioty WODKAN z punktu widzenia zastosowania ich do analiz prowadzonych przez organy podatkowe przy realizowanych od 2021 roku kontrolach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wskazanie jakie oznaczenia są szczególnie istotne dla organu w kontekście złożonych nowych plików JPK.

2. Co mówi urzędnikom skarbowym ewidencja sprzedaży i zakupu? Kontrole podatkowe z użyciem danych z JPK w zakresie VAT:


a) podatku VAT z punktu widzenia opodatkowania prezentów, darowizn oraz świadczenia usług na cele osobiste,
b) weryfikacja stosowania MPP przez określone branże w kontekście sankcji za brak umieszczenia sformułowania na fakturze i braku płatności z użyciem MPP,
c) sprzedaż pojazdów a zastosowana stawka VAT i podstawa opodatkowania,
d) usługi niematerialne a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT i właściwa stawka VAT,
e) usługi transportowe w kontekście oznaczenia GTU 13, co z najmem sprzętu z operatorem?
f) faktura uproszczona w nowym JPK_VAT i jej prawidłowe wystawianie w kontekście nowych objaśnień MF i sankcji dla sprzedawcy,
g) zastosowana stawka przy sprzedaży nieruchomości w kontekście GTU 10, temat rozliczeń przy przyłączach,
h) prawidłowe odliczanie VAT w ewidencji zakupu a oznaczenia wskazane przez sprzedawców,
i) odliczenie VAT z właściwie wystawionego paragonu,
j) zakup paliwa i części do samochodu a odliczenie VAT w kontekście oznaczenia GTU 02 przez sprzedawcę,
k) weryfikacja rozliczenia proporcji rocznej ujętej symbolem WEW w ewidencji zakupu.

3. Co mówi urzędnikom skarbowym ewidencja sprzedaży i zakupu? Kontrole podatkowe z użyciem danych z JPK w zakresie PIT i CIT:

a) podatku PIT z punktu widzenia nieodpłatnych świadczeń takich jak prezenty czy świadczenia usług na cele osobiste  w kontekście oznaczenia WEW,
b) ujęcie w kosztach podatkowych usług niematerialnych zakupionych i zaprezentowanych przez sprzedawców z symbolem GTU 12,
c) oznaczenie symbolem TP i jego weryfikacja w kontekście dokumentacji cen transferowych przez podmioty powiązane,
d) zakup objęty obowiązkiem MPP a ujęcie w kosztach podatkowych szczególnie prace remontowe,
e) zakup pojazdów oznaczonych u sprzedawców symbolem GTU 07 a zastosowana stawka amortyzacji,
f) usługi niematerialne a weryfikacja płatności podatku „u zródła”.

4. Co mówi urzędnikom skarbowym ewidencja sprzedaży i zakupu? Kontrole podatkowe z użyciem danych z JPK w zakresie akcyzy i PCC:

a) sprzedawane pojazdy oznaczone GTU 07 a opodatkowanie akcyzą,
b) oznaczenie GTU 02,03 a weryfikacja obowiązków podatników akcyzy,
c) sprzedaż nieruchomości z oznaczeniem GTU 10 a weryfikacja płatności PCC.

5. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT:

a) autokorekta JPK VAT,
b) korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego,
c) zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianie wynikającej  Tarczy Antykryzysowej,
d) odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.

Prowadzący: