Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ochrona danych osobowych

Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych + kary nałożone w Polsce na pracodawców

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom postępowań kontrolnych oraz administracyjnych prowadzonych przez UODO- kwestii, które są weryfikowane, uprawnień kontrolujących oraz sposobów zakończenia tych postępowań. Podczas szkolenia omówione zostaną także kary nałożone na pracodawców w Polsce.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Postępowania prowadzone przez UODO:
  • Postępowanie kontrolne a postępowanie administracyjne (postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych).
  • Jak przebiega kontrola? Jaki jest jej czas?
  • Jakie uprawnienia mają kontrolujący?
  • Jakie uprawnienia mają kontrolowani?
  • Jak kończy się kontrola?
  • Protokół kontroli i zastrzeżenia.
 2. Jakie aspekty w praktyce są badane przez UODO. Jak przygotować się do kontroli?
 3. Rola IOD w kontroli.
 4. Omówienie kar nałożonych na pracodawców będących Administratorami Danych Osobowych.
 5. Jak dokonać zgłoszenia naruszenia danych do PUODO. Jakie elementy należy wskazać w zgłoszeniu?

Prowadzący:

Karina Włodarczyk

Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczyła w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzała także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć. Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autorka publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.