Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ochrona danych osobowych

Kontrola UODO + kary nałożone w Polsce na ADO. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych do PUODO

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych przebiegiem postępowań kontrolnych oraz administracyjnych przeprowadzonych przez UODO. Omówione zostaną także dotychczasowe kary nałożone na ADO za brak współpracy z Urzędem oraz za przekroczenie terminu do zgłoszenia naruszeń ochrony danych. Przyjrzymy się także formularzowi zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Postępowanie kontrolne a postępowanie administracyjne (postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych).
2. Statystyki postępowań.
3. Jak przebiega kontrola? Jaki jest jej czas?
4. Jakie uprawnienia mają kontrolujący?
5. Jakie uprawnienia mają kontrolowani?
6. Jak kończy się kontrola?
7. Protokół kontroli i zastrzeżenia.
8. Rola IOD w kontroli.
9. Postępowanie administracyjne- jak się kończą w praktyce?
10. Jakie aspekty w praktyce są badane przez UODO.
11. Jak przygotować się do kontroli?
12. Jak UODO podchodzi do braku współpracy przez ADO? Omówienie kar nałożonych na ADO za brak współpracy oraz za przekroczenie terminu na zgłoszenie naruszenia ochrony danych (P4). Art.108 ustawy o ochronie danych osobowych.
13. Przegląd kar nałożonych przez UODO w Polsce na pracodawców - utracony sprzęt i nośniki danych (sprawa SGGW oraz SR w Zgierzu) oraz innych ADO.
14. Jak dokonać zgłoszenia naruszenia danych do PUODO. Jakie elementy należy wskazać w zgłoszeniu?

Prowadzący:

Karina Włodarczyk

Karina Włodarczyk


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.