Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość

Konto księgowe – najważniejsze narzędzie pracy księgowego

Zapoznanie uczestników z charakterystyką konta księgowego. Wskazanie najważniejszych zasad funkcjonowania oraz rodzajów kont księgowych. Praktyczne wskazanie podzielności i łączenia kont oraz ich wpływ na codzienną pracę księgowego.

Adresaci kursu:

  • kandydaci na księgowych,
  • studenci,
  • pracownicy biur rachunkowych,
  • osoby samodzielnie przygotowujące się do egzaminów zawodowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1) Konto księgowe jako podstawowe narzędzie pracy księgowego:

a) Budowa i pojęcie.
b) Rodzaje i funkcjonowanie kont księgowych.

2) Podzielność i łączenie kont:

a) Podział poziomy - zasady funkcjonowania i tworzenia kont analitycznych.
b) Podział pionowy - zasady funkcjonowania kont głównych i korygujących.
c) Łączenie kont - zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych.

3) Zasady ewidencji operacji gospodarczych:

a) Zasada podwójnego zapisu.
b) Zasada zapisu powtórzonego.
c) Sposoby poprawiania błędów w zapisach księgowych.

4) Zestawienie obrotów i sald jako najważniejsze narzędzie sporządzania sprawozdań finansowych.

5) Część praktyczna - przykłady i zadania.

Prowadzący:

Marta Zielińska

Marta Zielińska


Dyplomowana księgowa, przedsiębiorca i wykładowca, który dzieli się swoją pasją już od 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bilansowego i sprawozdawczości. W swojej codziennej pracy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i przejść do rozwijania swojego biznesu. Na co dzień prowadzi 8-osobowy zespół ekspertów księgowych. Dzięki rozwiązywaniu licznych kazusów swoich klientów, chętnie przedkłada zdobyte doświadczenie na własne zajęcia. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów łączy czynny udział w biznesie z przenoszeniem teorii do świata praktyki.