Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Komunikacja bez przemocy

Szkolenie "Komunikacja bez Przemocy w zarządzaniu zespołem " to intensywny 5- godzinny program, zaprojektowany z myślą o rozwijaniu umiejętności managerów. Poprzez interaktywne ćwiczenia, studia przypadków oraz symulacje rozmów managerskich, uczestnicy zdobywają praktyczne narzędzia do skutecznego wyrażania siebie, empatycznego słuchania i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Szczególny nacisk kładziony jest na tworzenie pozytywnej kultury pracy poprzez zrozumienie potrzeb pracowników i budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i empatycznej, a jednocześnie asertywnej komunikacji. Uczestnicy wychodzą z szkolenia z konkretnymi strategiami, które mogą natychmiast zastosować w codziennym zarządzaniu zespołem, przyczyniając się do budowy efektywnego i harmonijnego środowiska pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do NVC:
  • Definicja NVC.
  • Omówienie podstawowych założeń NVC: obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba.
  • Korzyści zastosowania NVC w Zarządzaniu: wyjaśnienie, jak skuteczna komunikacja bez przemocy wpływa na efektywne zarządzanie zespołem.
  • Ćwiczenia. Identyfikacja uczuć i potrzeb w związku z sytuacjami z życia zawodowego managerów.
 2. Zrozumienie i Współczucie:
  • Empatia w Zarządzaniu. Wyjaśnienie roli empatii w budowaniu relacji i efektywnym zarządzaniu.
  • Aktywne Słuchanie.
  • Praktyczne ćwiczenia aktywnego słuchania w kontekście sytuacji managerskich.
  • Analiza Dialogów. Rozważanie dialogów z sytuacji konfliktowych pod kątem zastosowania zasad NVC.
 3. Wyrażanie Siebie w NVC:
  • Techniki Wyrażania Uczuć i Potrzeb. Zapoznanie z konkretnymi technikami wyrażania siebie w oparciu o NVC.
  • Ćwiczenia praktyczne. Symulacje rozmów managerskich z wykorzystaniem nowo nabytych umiejętności.
  • Role Play: Praktyka skutecznego wyrażania siebie w trudnych sytuacjach z zarządzania.
 4. Rozwiązywanie konfliktów:
  • NVC jako narzędzie do rozwiązywania konfliktów.
  • Przedstawienie sposobów zastosowania NVC w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów w zespole.
  • Studium Przypadku. Analiza i rozwiązanie rzeczywistego konfliktu z wykorzystaniem NVC.
  • Ćwiczenia Grupowe. Rozwiązywanie konfliktów w zespole przy użyciu NVC.
 5. Praktyczne zastosowanie NVC w pracy managera:
  • Studium Przypadku. Praktyczne przykłady zastosowania NVC w różnych sytuacjach pracy.
  • Grupowa dyskusja. Wymiana doświadczeń i pomysłów dotyczących praktycznych strategii zastosowania NVC w codziennych wyzwaniach managerskich.
  • Plan Działania. Indywidualne i grupowe opracowanie planów zastosowania NVC w miejscu pracy.

Szkolenie kończy się podsumowaniem głównych zagadnień. Każdy manager otrzymuje zestaw narzędzi, aby wspierać dalsze rozwijanie zdobytych umiejętności w codziennej praktyce zarządzania zespołem.

Prowadzący:

Joanna Stocka-Prusaczyk

Joanna Stocka-Prusaczyk

Jako Leadership Coach od ponad 20 lat pomaga biznesom i osobom prywatnym w skutecznym rozwoju. Łączy w sobie empatię oraz nadzwyczajną skuteczność dzięki doświadczeniu i wiedzy zdobytej w trakcie pracy w międzynarodowych korporacjach oraz nieustannemu szkoleniu się i doskonaleniu. Doskonale zna problemy, z jakimi mierzą się liderzy, managerowie, osoby na stanowiskach C-level – tak ze strony ludzi, jak ze strony organizacji. Doskonale rozumie problemy i kryzysy, jakie przechodzą oni, a także ich ludzie. Sama wszak budowała własne zespoły od zera, jak również wyciągała je z dolnych miejsc w rankingach na topowe. Ogromną radość sprawia jej towarzyszenie drugiemu człowiekowi w rozwoju i obserwowanie jego sukcesów. Managerowie, z którymi pracowała, mogą pochwalić się wspaniałymi zespołami ludzi, którzy dokładnie wiedzą, jak osiągać cele finansowe oraz jak wesprzeć firmę w coraz szybszym rozwoju.