Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Kompetencje Lidera

Manager dziś już nie jest tym samym managerem co kiedyś. Rosną wymagania, a tym samym rośnie potrzeba umiejętności szybkiego dostosowywania się do dynamicznych zmian.
Dziś Lider to nie tylko pośrednik przekazujący kaskadowo w dół oczekiwania organizacji. Dziś lider to ktoś, kto wchodzi na zdecydowanie wyższy poziom dojrzałości i biznesowej, i emocjonalnej i co do którego oczekiwania wygenerowały potrzebę ponadprzeciętnych umiejętności: społecznych, komunikacyjnych, empatycznych, rozwojowych i samorozwojowych.
By dziś nadal utrzymać się na rynku, w czasach chaosu i braku poczucia biznesowej stabilizacji, przechodzimy z realizacji zerojedynkowej, do mocno holistycznego podejścia do zarządzania.
To wymaga zmian w całej kulturze organizacyjnej i na wszystkich szczeblach organizacji.
Jak być Liderem, który potrafi sprostać dzisiejszym wyzwaniom?

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Czy świat lidera jest do BANI?
 2. O BANI możliwości, czyli zmiana paradygmatu nowoczesnego przywództwa.
 3. Różnice w zarządzaniu: wczoraj, dziś, jutro, czyli co się zmieniło i jak te zmiany skutecznie wykorzystać w codziennej pracy, by osiągać ponadprzeciętne wyniki.
 4. Wyróżnij się lub zgiń, czyli po co Ci kluczowe kompetencje przyszłości i jak je wykorzystać, aby realizować plany, cele i własne marzenia.
 5. Ciągły stabilny rozwój czy chore ambicje i perfekcjonizm, czyli co różni lidera z przeszłości od lidera przyszłości.
 6. Oczekiwania wobec managera. Różnice między oczekiwaniami organizacji, a zespołu. Jak między nimi umiejętnie balansować w równowadze spokoju i zawsze widzieć sens wykonywanych obowiązków.
 7. Współodpowiedzialność - jak nauczyć zespół grania do wspólnej bramki.
 8. Liderskie blokady rozwoju, czyli czemu mimo doświadczenia nie czujesz, że jesteś wystarczająco dobrym managerem. Sabotaż wewnętrznych możliwości, a oczekiwania rynku i pracodawców.
 9. Jak nie oszaleć w dobie galopujących zmian i radzić sobie w każdej sytuacji. Autodiagnoza odporności na stres.
 10. Jak wejść na wyższy poziom zarządzania. Realizacja celów strategicznych, a nie wyłącznie jednostkowych.
 11. Samorozwój i autorefleksja - pomoc czy jednak zagrożenie.
 12. Zdrowe poczucie wartości, asertywność, delegowanie, a odporność na stres, czyli aktualne wyzwania lidera.

Prowadzący:

Emilia Dubiela

Emilia Dubiela

Strateg, trener, mentor, coach. Aktywna przedsiębiorczyni zarządzająca od wielu lat 4 rodzinnymi firmami. Zna etatowe wyzwania. Dyrektor Sprzedaży, zarządzająca zespołami 5000 osób w największych instytucjach finansowych. Zarządzała zespołami własnymi oraz w formule B2B. Od 2019 roku twórczyni autorskich 14 kursów online i ponad 350 szkoleń online. Jej must have to szkolenia w formule warsztatowej oparte na praktycznych przykładach ze strategicznego podejścia do aktualnych wyzwań rynkowych.