Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Kompetencje Lidera

Jeśli czujesz, że wkradająca się rutyna utrudnia osiąganie założonych rezultatów lub otrzymujesz sygnały o odejściach cenionych pracowników - to ten trening jest idealnie dopasowany do tej sytuacji. Jeśli oczekujesz „zastrzyku” nowej wiedzy opartej na, już sprawdzonych, dobrych praktykach zwiększających zaangażowanie indywidualnych pracowników i poprawiających współpracę zespołową.
Podczas treningu uczestnicy będą mieli możliwość dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w komunikacji przywódczej, zarówno tej w biurze jak I zdalnej. Praktyki opierają się na najnowszych pracach badawczych m.in.: ( Progress principle - Amabile.T., Kramer.S., Thinking Remote - Orti P., Questions are the answer - Gregersen H., Leadership challenges - Posner J., Kouzes B.)

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Omówienie dwóch filarów komunikacji zwiększających elastyczność w działaniu pracowników i prawdopodobieństwo realizacji założonych celów.
  2. Budowanie autorytetu lidera - kwestionariusz diagnostyczny - dyskusja nad najbardziej pożądanymi cechami lidera.
  3. Budowanie silnych i kreatywnych zespołów - praktyczne wykorzystanie zasad “przywództwa plemiennego”.
  4. Potencjał pracownika - jak go rozwijać - praktyczne metody komunikacji.
  5. Praktyczne wykorzystanie zasady postępu w pracy - przegląd aktualnych technik informacji zwrotnej.
  6. Typologia zachowań kluczem do inspirującego wpływu lidera.

Prowadzący:

Andrzej Domagała

Andrzej Domagała

Certyfikowany trener biznesu, Action Learning trener, Design thinking moderator, wykładowca na studiach podyplomowych. Realizował i koordynował projekty wykorzystujące koncepcje zarządzania kompetencjami, talentami. Wdrażał w firmach systemy zarządzania przez rezultaty, systemy ocen okresowych.