Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Czas pracy

Kompendium wiedzy o godzinach nadliczbowych

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym pracy w godzinach nadliczbowych i jej prawidłowej rekompensacie. W trakcie zajęć podpowiemy w jaki sposób pracodawca może wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Omówimy sytuacje, w których pracownik może odmówić wykonania takiego polecenia bez narażania się na konsekwencje służbowe. Wyjaśnimy jak prawidłowo rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych. Doprecyzujemy jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych.

Zajmiemy się także sposobami rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (np. równoważny czas pracy, niepełny etat). Wskażemy również warunki, które muszą zostać spełnione, aby pracodawca mógł rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego bez naruszania przepisów o czasie pracy.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania dotyczące prawidłowej rekompensacie pracy w tzw. wolną sobotę, m.in. czy pracodawca zamiast udzielać innego dnia wolnego może wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem? Przyjrzymy się pracy w niedziele i święta, zwłaszcza pod kątem sytuacji, które pozwalają uznać taki dzień za zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy. Ponadto, rozwiejemy wątpliwości odnośnie rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku kierowniczym.

Na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź podczas naszego szkolenia, na które serdecznie zapraszamy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Najważniejsze zagadnienia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych:

1. W jakiej formie pracodawca może wydawać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
2. Jakie są skutki odmowy pracy w godzinach nadliczbowych?
3. Kto może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?
4. Jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych?
5. Kto decyduje o sposobie rekompensaty za godziny nadliczbowe - pracodawca czy pracownik?
6. Do kiedy należy rekompensować godziny nadliczbowe dobowe?
7. Do kiedy należy rekompensować godziny nadliczbowe średniotygodniowe?
8. W jakiej sytuacji godziny nadliczbowe mogą być rekompensowane po zakończeniu okresu rozliczeniowego?
9. Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych mają prawo do rekompensaty z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?
10. Jak należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy?
11. W jakich sytuacjach osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) mają prawo do uznania ich pracy za godziny nadliczbowe?
12. Jak w ewidencji czasu pracy powinna być wskazana praca nadliczbowa?

II. Praca w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy:

1. Czy sobota to dzień wolny od pracy?
2. Czy pracodawca w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem zamiast udzielać innego dnia wolnego?
3. Kto decyduje o sposobie rekompensaty w zamian za pracę w takim dniu - pracodawca czy pracownik?
4. Jak rekompensować pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, która trwałą dłużej niż 8 godzin?
5. Czy pracownik zatrudniony w równoważnym czasie pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) ma prawo do rekompensaty na tych samych zasadach jak osoba zatrudniona w systemie podstawowego czasu pracy?
6. Jakie są skutki prawne choroby pracownika w dniu, który był planowany jako wolny w zamian za pracę w tzw. wolną sobotę.

III. Praca w niedziele i święta:

1. W jakich sytuacjach praca w niedzielę lub w święto może być uznawana jako zwykły dzień roboczy?
2. Jak rekompensować pracę w niedzielę lub w święto, które zostało zaplanowane jako dzień wolny od pracy?
3. Kto decyduje o sposobie rekompensaty w zamian za pracę w niedzielę lub w święto - pracodawca czy pracownik?
4. Jak rekompensować pracę w tzw. wolną niedzielę lub wolne święto, która trwała dłużej niż 8 godzin?
5. Czy pracownik zatrudniony w równoważnym czasie pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) ma prawo do rekompensaty na tych samych zasadach jak osoba zatrudniona w systemie podstawowego czasu pracy?
6. Jakie są skutki prawne choroby pracownika w dniu, w którym był planowany dzień wolny w zamian za pracę w tzw. wolną niedzielę lub święto.

Prowadzący: