Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Czas pracy

Kompendium wiedzy o godzinach nadliczbowych

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym pracy w godzinach nadliczbowych i jej prawidłowej rekompensacie. W trakcie zajęć podpowiemy, w jaki sposób pracodawca może wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Omówimy sytuacje, w których pracownik może odmówić wykonania takiego polecenia bez narażania się na konsekwencje służbowe. Wyjaśnimy jak prawidłowo rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych. Doprecyzujemy, jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych.

Zajmiemy się także sposobami rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (np. równoważny czas pracy, niepełny etat). Wskażemy również warunki, które muszą zostać spełnione, aby pracodawca mógł rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego bez naruszania przepisów o czasie pracy.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania dotyczące prawidłowej rekompensacie pracy w tzw. wolną sobotę, m.in. czy pracodawca, zamiast udzielać innego dnia wolnego może wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem? Przyjrzymy się pracy w niedziele i święta, zwłaszcza pod kątem sytuacji, które pozwalają uznać taki dzień za zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy. Ponadto, rozwiejemy wątpliwości odnośnie rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku kierowniczym.

Na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź podczas naszego szkolenia, na które serdecznie zapraszamy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Najważniejsze zagadnienia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych:

  1. W jakiej formie pracodawca może wydawać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
  2. Jakie są skutki odmowy pracy w godzinach nadliczbowych?
  3. Kto może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?
  4. Jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych?
  5. Kto decyduje o sposobie rekompensaty za godziny nadliczbowe - pracodawca czy pracownik?
  6. Do kiedy należy rekompensować godziny nadliczbowe dobowe?
  7. Do kiedy należy rekompensować godziny nadliczbowe średniotygodniowe?
  8. W jakiej sytuacji godziny nadliczbowe mogą być rekompensowane po zakończeniu okresu rozliczeniowego?
  9. Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych mają prawo do rekompensaty z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?
  10. Jak należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy?
  11. W jakich sytuacjach osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) mają prawo do uznania ich pracy za godziny nadliczbowe?
  12. Jak w ewidencji czasu pracy powinna być wskazana praca nadliczbowa?
 2. Praca w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy:

  1. Czy sobota to dzień wolny od pracy?
  2. Czy pracodawca w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem zamiast udzielać innego dnia wolnego?
  3. Kto decyduje o sposobie rekompensaty w zamian za pracę w takim dniu - pracodawca czy pracownik?
  4. Jak rekompensować pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, która trwałą dłużej niż 8 godzin?
  5. Czy pracownik zatrudniony w równoważnym czasie pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) ma prawo do rekompensaty na tych samych zasadach jak osoba zatrudniona w systemie podstawowego czasu pracy?
  6. Jakie są skutki prawne choroby pracownika w dniu, który był planowany jako wolny w zamian za pracę w tzw. wolną sobotę.
 3. Praca w niedziele i święta:

  1. W jakich sytuacjach praca w niedzielę lub w święto może być uznawana jako zwykły dzień roboczy?
  2. Jak rekompensować pracę w niedzielę lub w święto, które zostało zaplanowane jako dzień wolny od pracy?
  3. Kto decyduje o sposobie rekompensaty w zamian za pracę w niedzielę lub w święto - pracodawca czy pracownik?
  4. Jak rekompensować pracę w tzw. wolną niedzielę lub wolne święto, która trwała dłużej niż 8 godzin?
  5. Czy pracownik zatrudniony w równoważnym czasie pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) ma prawo do rekompensaty na tych samych zasadach jak osoba zatrudniona w systemie podstawowego czasu pracy?
  6. Jakie są skutki prawne choroby pracownika w dniu, w którym był planowany dzień wolny w zamian za pracę w tzw. wolną niedzielę lub święto.

Prowadzący:

Michał Podsiedlik

Michał Podsiedlik

Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy.

Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.