Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Polski Ład / Szkolenia dla ochrony zdrowia

KOLEJNE ZMIANY PODATKOWE od 1 lipca 2022 dla płatnika jakim jest podmiot medyczny

2022 rok to rok zmian dla płatników niestety w większości „na niekorzyść”. Płatnicy wdrożyli już zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku ale czekają ich następne od 1 lipca 2022 roku. Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian i ich skutków w także wskazanie możliwych działań do podjęcia przez podmiot medyczny jako płatnika, zmniejszających ciężary podatkowe, w tym wskazanie na co należy przygotować się od lipca 2022 roku. Płatnik nadal będzie miał sporo obowiązków do realizacji w rozliczeniach pracowników.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany w podatku PIT, m.in.:
 1. Modyfikacja kwoty wolnej od podatku oraz drugiego progu podatkowego - terminy wdrożenia, zastosowanie i ograniczenia.
 2. Zastosowanie ulgi dla tzw. klasy średniej w rozliczeniu podatku PIT do kiedy obowiązuje a od kiedy będzie zlikwidowana?
 3. Nowa stawka PIT 12%, dla kogo i od kiedy?
 4. Zasady stosowania nowych ulg podatkowych w tym objęcie nimi zasiłków macierzyńskich.
 5. Zasady zmniejszania zaliczek przy więcej niż jednym pracodawcy w podmiocie medycznym.
 6. Jak zadziała od 1 lipca PIT-2? Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku.
 7. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
 8. Zmiana doprecyzowująca w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji w podmiocie medycznym.
 9. Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.
 10. Zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej.
 11. Zmiana doprecyzowująca w zakresie minimalnej podstawy miesięcznej składki zdrowotnej.
 12. Zmiana w zakresie zasad opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów (podstawa składki, zbieg tytułów).
 13. Zmiana w zakresie składki zdrowotnej dla osoby zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności
 14. Zmiana doprecyzowująca w zakresie mechanizmu obniżania składki zdrowotnej do 0 zł.
 1. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 2. Zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka warunkującego możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla rodzin 4+ czy z podatkowej ulgi na dzieci.
 3. Zmiana w zasadach normujących doliczanie w rozliczeniu rocznym dochodów niepełnoletnich dzieci do dochodów rodziców
 4. Zmiany w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne dzieci pobierających renty rodzinne.
 5. Zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych przez podmiot medyczny jako płatnika.
 6. Zmiana terminu składania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek dla płatników opłacających składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.