Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Kobiety w zarządzaniu, czyli siła przywództwa

Szkolenie podzielone jest na 3 moduły, które krok po kroku wyposażą Cię w odpowiednie narzędzia, abyś mogła działać w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami, wykorzystując swój potencjał.

Podczas pierwszego modułu podniesiemy Twoją wiarę w siebie. Skupimy się na tym, jak wygląda rzeczywistość oraz użyjemy kilku technik, abyś doceniła siebie tak, jak na to zasługujesz. Wykorzystamy tutaj kilka ćwiczeń oraz sprawdzimy Twoje zaangażowanie.

Drugi moduł szkolenia to nacisk na kompetencje miękkie. Porozmawiamy o komunikacji, budowaniu autorytetu, budowaniu pozycji liderki oraz pracy nad swoim wizerunkiem.

Ostatni moduł to zamknięcie klamrą procesów z poprzednich etapów. W tym module skupimy się na Twoich celach, motywacji oraz źródle, z którego one wypływają. To podróż do Twojego wnętrza, pozwalająca lepiej zrozumieć Ci własne emocje oraz lepiej nimi zarządzać w przyszłości.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rola kobiet w zarządzaniu:
  • Przegląd statystyk i badań dotyczących obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych.
  • Omówienie korzyści wynikających z większej reprezentacji kobiet w zarządach.
  • Inspirujące przykłady sukcesów kobiet zarządzających projektami, HR i firmami.
 2. Kompetencje kobiet w zarządzaniu:
  • Identyfikacja i podkreślenie unikalnych perspektyw i kompetencji, jakie kobiety wnoszą do zarządzania.
  • Dyskusja na temat wartości różnorodności perspektyw w procesie podejmowania decyzji.
  • Przykłady praktycznych przypadków, w których różnorodność przyniosła korzyści organizacji.
 3. Przeszkody i strategie przełamywania barier:
  • Omówienie głównych przeszkód, z jakimi kobiety spotykają się w zarządzaniu.
  • Dyskusja na temat strategii radzenia sobie z przeszkodami, w tym radzenia sobie z stereotypami i nierównościami płciowymi.
  • Dzielenie się doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami w zakresie rozwoju kariery.
 4. Budowanie sieci wsparcia i rozwoju zawodowego:
  • Przedstawienie korzyści wynikających z budowania sieci kontaktów i wspierających relacji w środowisku zawodowym.
  • Omówienie mentorstwa i innych form wsparcia w rozwoju zawodowym.
  • Prezentowanie zasobów i narzędzi dostępnych dla kobiet w zakresie rozwoju umiejętności i budowania kariery.

Prowadzący:

Tomasz Gulak

Tomasz Gulak

Szkoleniowiec, mówca motywacyjny, trener, działacz społeczny, przedsiębiorca. Założyciel "Wyjdź przed Szereg" i pomysłodawca ogólnopolskiego cyklu wydarzeń "Kobieto – Wyjdź przed Szereg". Tomek od lat jest związany z szeroko pojętym rozwojem. Dzięki swoim działaniom, wydobywa potencjał z ludzi, który często jest schowany bardzo głęboko. Jest typowym przykładem na to, że „chcieć to móc” i z powodzeniem wprowadza swoje wizje w życie. Jego optymizm jest magnesem na ludzi, dzięki czemu tworzy sieci fantastycznych kontaktów. Na scenie występuje z najlepszymi i najbardziej znanymi mówcami w Polsce oraz prowadzi warsztaty dla Polskich i międzynarodowych organizacji. Występuje w mediach jako ekspert komunikacji i rozwoju.